Hij werkt in de zorg en begeleidt mensen die met hun lichamelijke handicap zelfstandig kunnen wonen, maar soms assistentie nodig hebben. Eildert is burgerlid bij de gemeentefractie van GroenLinks en wil Water Natuurlijk van harte ondersteunen met zijn plek op de kieslijst. Annabel Essink sprak met Eildert.

 

Je hebt journalistiek gestudeerd, maar werkt in de zorg. Hoe komt dat?

‘’Voordat ik journalistiek ging studeren heb ik een zorgopleiding gevolgd en ook tijdens mijn studie in Zwolle ben ik in de zorg blijven werken. Ik ben nooit echt een enorme carrière-tijger geweest, vooral omdat ik ergens echt intrinsiek door gemotiveerd moet raken. Dat gebeurde wél als bestuurslid van Eureka en later dus voor de waarden van GroenLinks. Het gehaaste wereldje in Hilversum stond mij eigenlijk een beetje tegen en de leuke functies in die tijd waren door de bezuinigen van toen nogal dungezaaid. Ik werk voornamelijk in de nacht, cliënten kunnen mij oproepen en dan ga ik ze helpen met bijvoorbeeld eenvoudige verpleegkundige handelingen of met Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)’’

 

Wat doe je in je vrije tijd?

‘’In mijn vrije tijd houd ik ervan om de natuur in te gaan, vrienden te helpen met de moestuin en ik houd enorm van zeilen. Ik kan dus niet wachten tot het weer volop de lente is. Ik ben onder andere lid van de Zwolse Roei- en Zeilvereniging, waar ik gebruik mag maken van valkjes. Ik zeil vaak hier in de buurt en op de Beulakerwijde.’’

 

Wanneer ben je bij GroenLinks actief geworden?

“Ik ben ruim negen jaar geleden actief geworden bij GroenLinks toen het rond de Kunduz-affaire tijdelijk slecht ging met de partij. Ik kon het niet aanzien dat de partij met de beste visie op natuur, milieu en sociale kwesties onderuit ging. Ik ben toen in de lokale gemeenteraadscampagne actief geworden en daarna vier jaar actief geweest als burgerraadslid. De periode daarop was GroenLinks, dankzij het Jesse-effect, weer helemaal terug. En in de vorige raadsperiode mocht ik namens GroenLinks vier jaar raadslid zijn voor Zwolle, een grote eer.”

 

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta?

‘’Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen viel ik net buiten de zetels en toen ben ik gaan kijken wat voor andere mogelijkheden er zijn. De waterschappen spreken mij erg aan omdat een redelijk groot deel van de onderwerpen over biodiversiteit en natuurbehoud gaan. Dat zijn onderwerpen waar ik mij veel mee bezig houd, ook in Zwolle. Toen dacht ik: dat is wel een hele mooie verdieping naast mijn werk als burgerlid bij GroenLinks en zo kan ik nog meer doen in politieke dienst voor Nederland. Nu is vijftien niet een hele hoge plek, maar ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren voor Water Natuurlijk, zodat er een stevige vertegenwoordiging van de partij is. En zodat er ook een goede afvaardiging is die in het algemeen bestuur kan komen en daarmee Water Natuurlijk hopelijk ook weer mee kan doen aan het dagelijks bestuur van het waterschap.’’

 

Je bent burgerlid bij de gemeentefractie van GroenLinks, kan dit tegelijkertijd met een plek in het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta?

‘’Als je op de lijst van een waterschap staat dan ben je in principe kandidaat voor het algemeen bestuur. Bij GroenLinks mag iemand niet tegelijkertijd in de gemeente en in de provincie zitten, maar Water Natuurlijk is een andere partij en in de kieswet staat daar niks over vermeld, dus dat mag in principe wel gecombineerd worden. Maar, stel ik wordt gekozen - als nummer vijftien is die kans klein - dan ga ik er wel even goed over nadenken. Enerzijds vind ik dat je geen functies moet stapelen en anderzijds denk ik dat ik met één politieke functie ook wel genoeg vergaderingen per week hebt om het prettig te houden. Ik denk dat we het heel goed doen als er 7 of 8 zetels worden gehaald tijdens deze verkiezingen.’’

 

Hoe zit dat in een waterschap, wordt er ook een coalitie gevormd of hoe gaat dat?

‘’Ja, bij een waterschap wordt ook een coalitie gevormd. Hier is het Algemeen Bestuur hetzelfde als de gemeenteraad in de gemeente. De gevormde coalitie levert het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur komt ongeveer eenmaal in de twee weken bijeen om te overleggen en besluiten te nemen.’’

 

Hoe groot is de kans dat Water Natuurlijk in dit Dagelijks Bestuur komt?

‘’Dat kan ik nu nog niet goed voorspellen. We hebben natuurlijk vertrouwen in een goede uitkomst en Water Natuurlijk heeft de afgelopen jaren goede relaties opgebouwd met andere partijen. Dit helpt zodat de andere partijen weten dat Water Natuurlijk een betrouwbare partij is waar ze van op aan kunnen en mee kunnen samenwerken. Er is dus zeker een goede kans, maar pas als de uitslag bekend is en we weten wie de grootste partij is geworden, die de onderhandelingen mag starten, dan wordt zichtbaar wat de onderlinge verhoudingen worden. Dus dat is zeker nog spannend.’’

 

Wat vind je het belangrijkste thema voor de waterschappen de komende vier jaar?

‘’Er zijn voor mij drie hele duidelijke aandachtspunten die spelen bij de waterschappen en dat zijn veiligheid, biodiversiteit, en waterkwaliteit. De kerntaak is om te zorgen dat we droge voeten houden, de bescherming tegen het water is het allerbelangrijkste, zeker in een gebied als Zwolle. Dat gaan we de komende jaren alleen maar meer merken, zo zullen bijvoorbeeld de stadsdijken verzwaard moeten worden. Aan de andere kant moeten we het water in de droge periodes juist zien vast te houden.

Bij het voorbeeld van de dijken verzwaren grijp je in in de groene ruimte. Het is dan belangrijk om te kijken of er bomen of andere natuur verplaatst kunnen worden, want voor onder andere een goede biodiversiteit (het tweede aandachtspunt) is het belangrijk dat natuur zoveel mogelijk bespaard blijft. Daarnaast zorgt de ligging van Zwolle dat de stad erg kwetsbaar is voor water, je kan de stad vergelijken met een afvoerputje. Hierdoor is een goede waterafvoer voor de stad erg belangrijk, een onderwerp waar het waterschap zeker over gaat. Een voorbeeld om voor een betere waterafvoer te kunnen zorgen is het verwijderen van tegels in voor- en achtertuinen.

Voor het derde punt, waterkwaliteit, zou er bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar de rivier de Vecht, deze is relatief schoon, maar op veel andere plaatsen in Nederland is de waterkwaliteit zorgwekkend. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de waterschapsbelastingen en moeten we ervoor zorgen dat de bewoners deze naar mogelijkheid gaan betalen, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.’’