Bezoekers van de Zwolse natuurgebieden kunnen deze zomer vaker toezichthouders en opsporingsambtenaren tegenkomen als ze daar aan het recreëren zijn. Raadslid Simone Boshove is blij dat er actie wordt ondernomen om natuurgebieden te beschermen.

Simone: “Vorig jaar heb ik de vervuiling door zwerfafval en overlast door open vuur in het Westerveldse bos onder de aandacht gebracht door schriftelijke vragen te stellen. Ik heb toen onder andere gevraagd welke maatregelen, zoals handhaving, we van het college kunnen verwachten om deze problemen aan te pakken. Ook heeft GroenLinks destijds een motie ingediend waarin we het college opriepen zich aan te sluiten bij het convenant handhaving regio Oost-Nederland. Deze motie is aangenomen en hierdoor is het mogelijk geworden dat handhavers vanuit verschillende partijen (o.a. Provincie Overijssel, Landschap Overijssel en diverse gemeenten) in elkaars natuurgebieden mogen handhaven.”

Natura-2000 gebied

Een groot deel van de Zwolse natuurgebieden is aangewezen als Natura-2000 gebied vanwege de hoge natuurwaarden, zoals aan de uiterwaarden van de Vecht, het Zwarte Water en de IJssel. Er gelden speciale spelregels voor bezoekers van deze gebieden, zodat de planten en dieren er ongestoord en veilig kunnen leven. Sommige terreinen zijn daarom niet of in bepaalde perioden niet toegankelijk, om de natuur niet te verstoren.

Recreatiedruk

Door de coronamaatregelen en het mooie weer dit voorjaar trokken veel Zwollenaren er op uit de natuur in. Dat zal ook in de zomerperiode gebeuren. Maar die toegenomen recreatiedruk kan ook een bedreiging vormen voor de natuur in die gebieden. Simone: “Nu er vanwege corona veel mensen de zomervakantie in eigen land zullen doorbrengen, maak ik mij zorgen over de drukte in onze natuurgebieden. Ik ben dan ook erg blij dat het college heeft aangekondigd dat er deze zomer vaker toezichthouders en opsporingsambtenaren zullen gaan handhaven in de Natura-2000 gebieden aan de uiterwaarden van de Vecht, het Zwarte Water en de IJssel. Dankzij het ondertekenen van het convenant mogen de toezichthouders en boa’s op elkaars terreinen handhaven, waardoor er meer en beter toezicht gehouden kan worden. Ontzettend fijn dat deze stap is gezet, ik hoop dat hiermee de excessen van voorgaande jaren verleden tijd zullen zijn.”

Verantwoordelijk voor de Zwolse natuur

“Tegelijkertijd hoop ik dat Zwollenaren die genieten van onze mooie natuurgebieden zelf ook de verantwoordelijkheid nemen om hun eigen afval mee te nemen. Voorgaande jaren zijn er ook geregeld smeulende kampvuren en resten van barbecues gevonden, dit is natuurlijk levensgevaarlijk voor mens en dier in droge periodes. Deze zomer zal er door middel van borden en andere uitingen worden opgeroepen om de natuur niet te verstoren. Hoe blij ik ook ben met de stappen die het college heeft gezet, uiteindelijk zijn we als inwoners allemaal verantwoordelijk voor het schoon en veilig houden van de natuur. Geniet van de prachtige groene gebieden, maar ruim je eigen afval op en verstoor de natuur niet met vuurtjes of versterkt geluid. Laten we er samen een veilige, groene zomer van maken!”