Anja diende vorig jaar een voorstel in waarin ze de gemeente vroeg om te onderzoeken hoeveel behoefte er is onder de bewoners van Zwolle aan een moestuin. Aanleiding is dat in deze coronatijden de huidige volkstuincomplexen erg gewild zijn en er sprake is van wachtlijsten. Daarnaast heeft de gemeente her en der stukken grond braak liggen. Anja heeft de gemeente daarom ook gevraagd om te kijken of het mogelijk is om tijdelijke braakliggende terreinen beschikbaar te maken voor moestuinen.

Naar aanleiding van Anja’s voorstel heeft de gemeente onderzoek gedaan. Er is onder andere gekeken naar de wachtlijsten, daar blijken momenteel zo’n 200 Zwollenaren op te staan. De gemeente heeft daarnaast gekeken naar de behoefte vanuit de buurt, en de mogelijkheden tot (tijdelijke) uitbreiding van die tuinen waar een wachtlijst is. Nu wordt met de organisaties van vier locaties, in verschillende wijken, gesproken over tijdelijke uitbreiding van de tuinen voor aankomend seizoen.  Ook zal er bij nieuwe gebiedsontwikkelingen in de stad rekening gehouden gaan worden met de behoefte aan moestuinieren.

Een mooi resultaat van dit gezonde, groene voorstel van Anja!