De aanleiding voor deze schriftelijke vragen is een krantenartikel in De Stentor over een Zwolse vrouw met visuele beperking die noodgedwongen helemaal naar Apeldoorn reisde om zelfstandig en met geheimhouding van haar politieke keuze haar stemrecht uit te oefenen. Margriet: "Toen ik dit hoorde was ik verbaasd over de gang van zaken. Maar tegelijkertijd vind ik dit een dappere daad van deze Zwollenaar."

Stemmen met een visuele beperking

Ook in Zwolle is het voor mensen met een visuele beperking mogelijk om met begeleiding te stemmen tijdens verkiezingen. Zij krijgen begeleiding in het stemhokje om hun stem uit te brengen. Margriet: "Van deze mensen begrijpen ik dat dit onvoldoende is in deze moderne tijd: ook blinden en slechtzienden willen geheel zelfstandig kunnen stemmen, zonder tussenkomst van derden."

Zelfstandig stemmen

Inmiddels blijkt dat er ook mogelijkheden bestaan voor blinden en slechtzienden om inderdaad geheel zelfstandig hun stemrecht uit te voeren. Van 15 t/m 17 maart 2021 kunnen mensen met een visuele beperking in 48 gemeenten in Nederland aan de hand van een zogenaamde stemmal en soundbox geheel alleen in een stemhokje hun politieke stem uitbrengen voor de Tweede Kamer.

Margriet is enthousiast hierover en ziet graag navolging in Zwolle. Ze vraagt de wethouder: 

 

  1. Is het college bekend met het krantenartikel in de Stentor?
  2. In het krantenartikel lezen we dat Zwolle wel op de hoogte was van deze nieuwe zelfstandige mogelijkheid maar in afwachting van verzoeken vanuit de doelgroep zelf niets heeft geïnitieerd. Klopt dit beeld? Zo ja, wat is uw reactie hierop als toegankelijke stad?
  3. Ziet het college andere mogelijkheden dan nu wordt aangeboden, om visueel beperkte kiezers zelfstandig hun politieke stem uit te laten brengen?
  4. Is het college bekend met de mogelijkheid van stemmal en soundbox in stemhokjes voor blinden en slechtzienden?
  5. Is het college bereid om voor Gemeenteraadsverkiezing van maart 2022 een pilot te doen met stembureaus waarbij stemmal en soundbox gebruikt worden (of andere nieuwe technologie) ter verdere bevordering van de zelfstandigheid van ook visueel beperkte kiezers?
  6. Is het college voornemens om aan te sluiten bij Visio voor allerlaatste informatie voor o.a. stembureaus voor visueel beperkten?