Osama Alloush, een voormalige Syrische vluchteling en nu een gewaardeerde inwoner van Zwolle, bracht in 2021 zijn eerste Nederlandstalige dichtbundel uit: "Gedachten van een Syrische dinosaurus". Hij is een van de vele mensen die onze stad hebben verrijkt en die de harde realiteit van vluchtelingen aan den lijve heeft ervaren.

Deze avond staat de opinienota over de langetermijn aanpak van vluchtelingenopvang op de agenda. In deze nota worden drie scenario's besproken over hoe Zwolle de komende jaren de opvang van vluchtelingen wil organiseren. Staan we enkel toe wat ons door de regering wordt opgedragen? Of blijven we een sociale stad die meer wil doen voor mensen die zich in noodsituaties bevinden?

Patrick bedankt het college voor de heldere en uitgebreide nota, inclusief bijlagen. Hieruit blijkt duidelijk hoe de drie scenario's zijn ontwikkeld en wat de gevolgen zijn voor de organisatie en de opvang. Als gemeente worden we geconfronteerd met een cruciale keuze. Wanneer het echt nodig is om mensen in crisis op te vangen, moeten we als GroenLinks handelen zoals we altijd hebben gedaan. Dit is hoe Zwolle altijd heeft gehandeld en dit is hoe we het willen blijven doen, in lijn met de sociale stad die we zijn.

Het opvangen van vluchtelingen heeft niet alleen gevolgen voor de stad, maar ook voor de kwaliteit van de geboden opvang. Naarmate het aantal mensen dat we opvangen toeneemt, komt de zorg en begeleiding steeds verder onder druk te staan. Het is daarom essentieel dat Zwolle zoveel mogelijk zelf de regie in handen houdt.

GroenLinks begrijpt de voorkeur van het college voor scenario 2, waarin we meer doen dan wat de regering van ons vraagt. We willen dit doen omdat we dit als stad willen en kunnen, omdat we een sociaal beleid nastreven en omdat we de kwaliteit van de opvang voldoende kunnen waarborgen. Op die manier krijgen vluchtelingen in onze stad daadwerkelijk een plek waar ze kunnen ademen en herstellen. Door nu regie te nemen en te kiezen voor dit scenario, kunnen we nu al tijdig werken aan het op peil brengen van de voorzieningen in de stad en werken we aan integratie en inburgering

GroenLinks vindt het daarnaast belangrijk om, wanneer er zich weer een crisis voordoet, Zwolle ook klaarstaat voor noodopvang. "Wanneer de situatie weer dreigt, dat er mensen elders in het land buiten moeten slapen, dan hebben we in Zwolle nog wel een gymzaal of buurthuis beschikbaar. Voor GroenLinks is het onacceptabel dat er weer zo'n situatie ontstaat", aldus Patrick Pelman.