Het doel is om de luchtkwaliteit te verbeteren door de snelheid op de A28 tussen Zwolle-Zuid en de afslag Dalfsen/Ommen terug te brengen naar maximaal 80 km/u. In de motie wordt gevraagd om regelmatig de snelheid te controleren. Het liefst door middel van trajectcontrole. Door deze maatregel in combinatie met het vergroenen van geluidswallen wordt een mooie stap gezet om Zwolle groener en leefbaarder te maken. Het college van B&W moet hierover in gesprek met de Rijksoverheid en Rijkswaterstaat en dit jaar aan de gemeenteraad hierover rapporteren.

Lees de hele motie op de website van de gemeente