GroenLinks Zwolle heeft in haar betoog benadrukt dat de verbranding van fossiele brandstoffen jaarlijks miljoenen mensenlevens eist, net iets meer dan het wereldwijde dodental door roken. Daarnaast vormt klimaatverandering een bedreiging voor ons bestaan zoals we dat kennen. Voor GroenLinks valt reclame voor fossiele brandstoffen daarmee in dezelfde categorie als reclame voor sigaretten, omdat het de gezondheid schaadt en de rechten van anderen in het geding brengt. GroenLinks is van mening dat de gemeente geen podium zou moeten bieden aan dergelijke reclame, bijvoorbeeld op abri's in gemeentelijk eigendom.

De aangenomen motie roept het college op om de volgende stappen te nemen:

 • 1 Een uitwerking te maken van een verbod op reclame voor fossiele brandstoffen in de openbare ruimte.
   
 • 2 Dit verbod op te nemen in de reeds aangekondigde herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of in een afzonderlijke verordening.
   
 • 3 Reclame voor fossiele producten en diensten, waaronder fossiele brandstoffen, vliegvakanties inclusief pakketreizen waarvan een vliegticket onderdeel is, vliegtickets, grijze stroomcontracten, gascontracten, cruisereizen en voertuigen met een verbrandingsmotor, te definiëren als fossiele reclame.
   
 • 4 In gesprek te gaan met de Milieuraad over de aanpak van greenwashing in reclame-uitingen in Zwolle.
   
 • 5 De raad op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen, behaalde resultaten en mogelijke financiële consequenties.

Met het aannemen van deze motie neemt Zwolle een belangrijke stap in de richting van duurzaamheid en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Zwolle is daarmee de 1e Nederlandse gemeente – en mogelijk zelfs de 1e wereldwijd – die fossiele reclame gaat weren via een lokale wet.