“Zwolle bloeit en verandert continue. En wanneer ik dan door de stad loop, dan denk je soms terug aan plaatsen waar je vaak kwam en die er nu niet meer zijn. Plekken waar iets nieuws is ontstaan of bedrijven en organisaties die elders in de stad weer iets moois opbouwen. Denk aan Waanders die van de Grote Markt naar de Broerenkerk is gegaan. Maar ook het oude Hedon en Zwols Popfront en niet te vergeten de Stadkamer. De locatie van het Handelshuys is al eeuwen een plek van ontmoeting geweest. Als kerk tot halverwege de jaren ’60 en daarna als warenhuis”. Zo startte raadslid Patrick Pelman zijn betoog .

Pelman schetst de huidige situatie en het perspectief voor het gebied. “De laatste jaren ligt het betonnen blok er haveloos bij. Des te belangrijker, dat we nu opnieuw een kans krijgen om deze locatie nieuw elan te geven. GroenLinks is blij dat er met de verhuizing van het Fraterhuis opnieuw een plek komt voor mensen om bij elkaar te komen. Maar ook een plek waar Zwollenaren kunnen ontspannen en die inspireert.

Film blijft mensen boeien en het naar de film gaan een unieke ervaring. Het is een kunstvorm die zichzelf nog continue vernieuwt. Een vorm die verrast, emotioneert en ons meeneemt in andere werelden. In het Fraterhuis krijgt kleinere films van minder bekende makers de ruimte om getoond te worden aan een groter publiek. Dat is een belangrijke rol voor de culturele stad die we willen zijn. Het nieuwe Fraterhuis past binnen de culturele ambities die de stad heeft en zorgt voor een mooie verbinding tussen Hedon, de Spiegel, het Academiehuis, Anno en het Celekwartier.

GroenLinks ziet dat het Fraterhuis al een tijd uit zijn jas was gegroeid. En ook uit onderzoek blijkt dat Zwolle achter loopt ten opzichte van vergelijkbare steden met het aantal beschikbare filmhuiszalen. Vijf tot tot zeven zalen zou bij een groeiende stad met een regiofunctie passend zijn.

Tot slot heeft de fractie van GroenLinks nog een aantal vragen. Deze betreffen bijvoorbeeld de exploitatie van de drie tussenverdiepingen. “Hier is nog geen invulling aan gegeven. Gaat het lukken om de (financiële) invulling hiervan goed en tijdig te voltooien?”

Er zijn scenario’s voor de bezoekersaantallen voor het Fraterhuis. Ook het meest behoudende laat een stijging van het aantal bezoekers zien. “Niemand kan in de toekomst kijken, maar stel dat het aantal tegenvalt. Wat betekent dit en hoe wordt hier rekening mee gehouden. En wat als het aantal bezoekers meer groeit dan verwacht? Zijn er mogelijkheden in dit gebouw als het Fraterhuis dan weer uit zijn jasje is gegroeid?’’