Aan de Holtenbroek-kant van het Zwartewater ligt een dijk. Het plan van de gemeente is om in dit gebied nieuwe woningen te bouwen. Dat is hard nodig, want de woningnood is hoog. Anja: “Om te voorkomen dat we buiten Zwolle gaan bouwen, moeten we eerst in de stad kijken waar er nog huizen bij kunnen. Door inbreiding gaat er buiten de stad geen groen verloren. Deze plek in Holtenbroek, zo dicht bij de binnenstad, is geschikt voor extra woningen.”

Natuurwaarde

Het gebied is op dit moment ingericht als een met hekken afgesloten haven met veel beton en hoge kades, vertelt Anja. “Het gebied is nu niet toegankelijk en niet groen. Behalve de woningen, komt er ook ruimte voor openbare paden naar een natuurlijke oever van het Zwarte Water.  Dat, en de natuurwaarden, zijn voor GroenLinks heel erg belangrijk. Daarom heb ik de wethouder gevraagd om met een plan te komen om diersoorten die in dit gebied leven, daar waar mogelijk in bescherming te nemen. Het zou natuurlijk super zijn als we bijzondere diersoorten kunnen stimuleren in een groen gebied met diversiteit aan natuurwaarde.”

Veiligheid

De woningbouw gebeurt buitendijks, dus tussen dijk en water. Dat is minder onlogisch dan het lijkt. “Het is gelukkig niet zo dat deze huizen extra kwetsbaar zijn bij overstromingen”, zegt Anja. “Ze worden bijna een meter hoger gebouwd dan de dijk zelf, die overigens ook wordt verhoogd. En verderop in het Zwartewater wordt extra ruimte gemaakt om water kwijt te kunnen bij hoog water. De nieuwe bewoners hoeven niet bang te zijn om natte voeten te krijgen.”

Eerste keus voor Holtenbroekers

De gemeenteraad debatteerde afgelopen maandag over de plannen in de Zwartewaterzone. Anja bepleitte daar dat Holtenbroekers vooral voordelen moeten hebben van het plan. “Het is nu al zo geregeld dat Holtenbroekers als eerste in mogen schrijven bij de verkoop van deze huizen, en dat is natuurlijk heel goed. Maar we zijn pas met een groep GroenLinksers gaan huis-aan-huizen in Holtenbroek. Ik vond het opvallend dat veel mensen niet wisten dat ze voorrang hebben op deze huizen. Die communicatie kan beter.”

Ook voor degenen die (willen) wonen in de sociale huursector kan de gemeente mogelijk  meer doen, volgens Anja. “Voor de koopwoningen krijgen de Holtenbroekers voorrang. Ik heb de wethouder gevraagd of het mogelijk is dat de sociale huurwoningen die door de doortroming in de wijk vrijkomen óók weer als eerste door Holtenbroeker starters kunnen worden aangeboden. Door zo’n doorgeefsysteem zou iedereen laten profiteren van de bouw, niet alleen de mensen die een huis kunnen kopen.” Het wordt uitgezocht of dit inderdaad tot de mogelijkheden behoort.

Groen en veilig verkeer

Een ander punt is de verkeerssituatie in Holtenbroek. Het is nu al op piekmomenten erg druk op de wegen die de wijk uit gaan; dat moet niet nog erger worden. Anja: “Er wordt al hard gewerkt aan een oplossing door de gemeente. Maar het verkeer in de wijk kan nog een heel stuk veiliger en groener. Ik wil graag van het college weten hoe dat het beste aangepakt kan worden. Het promoten van de (elektrische) fiets wordt bijvoorbeeld nu nog te weinig gedaan. Daar kan op straten, maar ook met goede bergingen, nog veel worden verbeterd.” 

Lange termijn

Voor een nieuw plan in dit gebied is een langetermijnblik nodig, zegt Anja. “Het gebied dat bebouwd ligt in het zicht van een van de grote flats van Holtenbroek. Het uitzicht waar de bewoners van die flat van genieten gaat veranderen. We zijn wel blij dat we de plannen voor het hoge gebouw in het plan veel minder massief hebben kunnen maken. Zij kijken nu nog min of meer over het verwaarloosde oude havengebied heen. Toch wonen zij straks dicht bij de toegankelijke waterkant van he Zwarte Water. Daarom ben ik ook blij dat we er zoveel  groen en natuur voor terugkrijgen, naast natuurlijk honderden hoognodige woningen. Over tien jaar is dit nieuwe stuk een natuurlijk onderdeel van de wijk geworden .”