Nog meer groei van de luchtvaart? Dat kan anders!

Over enkele maanden wil minister Van Nieuwenhuizen een besluit nemen over de uitbreiding van Lelystad Airport. De gevolgen in geluidshinder, milieuoverlast en verstoring voor planten en dieren zijn enorm. Het is twee voor twaalf, maar het kan nog steeds anders.

GroenLinks is tegen nóg meer groei van de luchtvaart! Landelijk zetten we ons daarom in om Lelystad Airport van de baan te krijgen. De Zwolse fractie zet zich in voor een keiharde gezamenlijke lobby vanuit de regio. En er is nu een kans om de minister te laten weten dat ook jij het graag anders ziet. Dat doe je door een ‘zienswijze’ in te dienen bij de twee rapporten waar de minister binnenkort over gaat beslissen. Dat zijn ‘het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport’ en de ‘geactualiseerde milieueffectrapportage’. Hartstikke veel documenten, die veel tijd kosten om te lezen. Gelukkig hebben de verschillende actiegroepen tegen de laagvliegroutes het gemakkelijk voor ons gemaakt. Wij verwijzen graag door naar hun website. 

Heb je nog twee minuten tijd? Geef dan je gegevens door, zodat je medeondertekenaar wordt van de zienswijze.

Heb je tien minuten tijd? Verdiep je dan verder en lees de voorbeeldtekst zienswijze en dien deze in. 

Heb je heel veel tijd en wil jij jouw tanden zetten in dit ingewikkelde dossier? Duik hier in de wereld van de MER, luchthavenbesluiten en actualisatie op actualisatie. 

Het indienen van je zienswijze kan tot 21 februari 2019. We hopen op heel veel Zwols tegengeluid!

Wil je meepraten over de toekomst van de luchtvaart? Dat kan! Vrijdagavond 15 februari komt Tweede Kamerlid Suzanne Kröger langs om ideeën op te halen. Meld je hier aan.