Aanleiding zijn de recente, zorgwekkende ontwikkelingen in Afghanistan die zorgen voor een toename van mensen die het land halsoverkop hebben moeten ontvluchten/ zijn geëvacueerd. Ook is er door negatieve ontwikkelingen in Turkije, Wit-Rusland en Libanon een toename van mensen die in Nederland asiel aanvragen.

GroenLinks wil onder andere weten of er een inventarisatie bestaat van leegstaande panden van de gemeente die op korte of eventueel langere termijn geschikt gemaakt kunnen worden voor een (tijdelijk) asielzoekerscentrum (AZC).

GroenLinks ziet graag dat het gemeentebestuur zich, desgevraagd, samen met het COA inspant om in Zwolle, samen met inwoners van de stad, mogelijkheden te creëren om vluchtelingen op te vangen.

Gezien de urgentie heeft GroenLinks het gemeentebestuur gevraagd om versnelde beantwoording.

Margriet Leest: "zorg in eerste instantie voor goede tijdelijke huisvesting waar de vluchtelingen eerst de ruimte krijgen om tot rust te komen"

De vragen zijn mede ingediend door D66, ChristenUnie, CDA, PvdA en de SP.