Grondwetartikel 1 in het Provinciehuis van Utrecht
Grondwetartikel 1 in het Provinciehuis van Utrecht

Ontwerp een opvallende presentatie van artikel 1 van de Grondwet in het stadskantoor

Onze vertrekkende GroenLinks-raadsleden Michiel van Harten en Patrick Rijke willen het antidiscriminatie-artikel 1 van de Grondwet zichtbaar maken voor het publiek in het stadskantoor. Zij roepen kunstzinnige en creatieve inwoners op met ontwerpen te komen voor een opvallende presentatie van artikel 1.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De gemeenteraad in de huidige samenstelling heeft zich in zijn eerste vergadering (27 maart 2014) op initiatief van GroenLinks unaniem en krachtig uitgesproken tegen discriminatie. "In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar zien we dat het maatschappelijk debat in ons land steeds meer verhardt en het discriminatieverbod steeds minder wordt nageleefd. Tijd voor een nieuw signaal," vindt fractievoorzitter Patrick Rijke. Hij en zijn collega Michiel van Harten keren na de verkiezingen niet terug in de raad.
Omdat het discriminatieverbod en het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 van de Grondwet een van de belangrijkste grondslagen vormen voor al het handelen van de overheid willen zij dat dit artikel blijvend zichtbaar wordt voor iedereen die naar het stadskantoor komt.   

De vertrekkende raadsleden roepen kunstenaars en andere kunstzinnige Zwollenaren op om met ontwerpen te komen voor de presentatie van Grondwetsartikel 1 op een opvallende plek in het stadskantoor. "Zo wordt het echt een creatief signaal van Zwollenaren voor Zwollenaren," aldus Michiel van Harten.

De oproep die wordt ingebracht in de raadsvergadering van dinsdag 13 februari, is mede ondertekend door alle fracties in de gemeenteraad.