Sinds eind jaren ’70 is in Nederland het afsteken van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling een gebruik geworden. Voor sommigen een waardevolle traditie, voor anderen een bron van overlast en gezondheidsschade. Als we naar de feiten kijken, zien we jaar in jaar uit een terugkerend patroon van vernieling, dierenleed, milieuschade, en slachtoffers van jong tot oud met lichamelijk letsel tot zelfs dodelijke slachtoffers. Voor GroenLinks reden genoeg dit onderwerp blijvend te agenderen, zo ook gisteravond.

Wij hadden deze informatieronde aangevraagd samen met D66, omdat de informatienota ‘Ontwikkelingen Jaarwisseling’ bij onze fractie nog wel wat vragen opriep. We hebben inmiddels alweer een jaarwisseling met een landelijk vuurwerkverbod achter de rug. Desondanks is er veel vuurwerk afgestoken en was de schade helaas alweer hoger dan vorig jaar. Wat onze fracties betreft reden genoeg om vanavond te bespreken hoe de gemeente Zwolle dit jaar tot een goed afgestemd meerjarig vuurwerkbeleid gaat komen.

Tijdens de informatieronde heeft GroenLinks o.a. vragen gesteld over het melden van vuurwerkoverlast. Dit hoort via de politie te gaan, maar wij merken dat veel inwoners niet (meer) doen, omdat zij ervaren dat het geen zin heeft. De woordvoerder van de politie gaf hierbij aan dat meldingen niet altijd direct kunnen worden opgepakt, maar dat ze wel degelijk worden geregistreerd en bij veel meldingen op dezelfde plek er preventief gecontroleerd wordt. Wel blijkt het in de praktijk erg lastig om overlastgevers op heterdaad te betrappen. Volgens de politie Zwolle is de enige oplossing die echt gaat werken, een permanent landelijk vuurwerkverbod, (zoals onlangs ook door GroenLinks en Partij voor de Dieren is voorgesteld in de Tweede Kamer).

Ook vroeg Simone Boshove aandacht voor de veiligheid van dieren tijdens de jaarwisseling. Vanuit het asiel is aangegeven dat er de afgelopen jaren gelukkig een stuk minder weggelopen/gewonde dieren zijn binnengebracht met oud en nieuw dan zo’n tien jaar terug. De overlast rond het asiel is sterk afgenomen nadat er een vuurwerkvrije zone rond het asiel is ingevoerd. Met name spandoeken om jongeren attent te maken op de aanwezigheid van dieren, hebben hun effect bewezen.

Vervolg:
De ervaringen van de afgelopen jaren zullen op verzoek van GroenLinks worden meegenomen in een meerjarig vuurwerkbeleid, dat dit jaar in samenspraak met inwoners en de gemeenteraad zal worden opgesteld. Later dit jaar zal over dit voorstel worden gedebatteerd in de raad.