Op de bres voor de Kindertelefoon

GroenLinks wil graag de garantie dat ook volgend jaar de Kindertelefoon en de onafhankelijke vertrouwenspersonen voor de jeugdzorg voor Zwolse kinderen en jongeren beschikbaar blijven. Evenals het Luisterend Oor voor volwassenen. Gelukkig bevestigde de verantwoordelijke wethouder op onze vraag dat de gemeente Zwolle inderdaad van plan is een overeenkomst daartoe te sluiten.

De rijksoverheid heeft de afgelopen jaren veel verantwoordelijkheid op het gebied van zorg en welzijn overgedragen aan de gemeenten. Een van de minder bekende gevolgen is dat ook de Kindertelefoon, het Advies en Klachten­bureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor - na een overgangsperiode via de VNG - volgend jaar een zaak van iedere gemeente afzonderlijk worden. De gemeente Zwolle kan meehelpen aan het voortbestaan van deze voorzieningen voor kinderen en jongeren in ons land en in onze gemeente door op tijd, d.w.z. nog deze maand, te zorgen dat er een overeenkomst wordt gesloten met de Kindertelefoon, het AKJ en Sensoor. Dat doet de gemeente en daar zijn we blij mee!

Toelichting

Nadat de gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg, kwam er een overgangsregeling voor de Kindertelefoon en het AKJ: de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betaalde deze organisaties in één keer namens alle gemeenten. Hetzelfde geldt overigens voor Sensoor (Luisterend Oor).
Deze regeling stopt echter per 1 januari 2018. Dat betekent dat de Kindertelefoon, het AKJ en Sensoor met elke gemeente apart een overeenkomst moeten sluiten. Als een deel van de 388 gemeenten dat niet doet (free riders-gedrag), kan zelfs het voortbestaan van deze voorzieningen in gevaar komen.
Uiterlijk 1 juni moeten de genoemde organisaties zekerheid hebben over hun voortbestaan.
Zie ook de oproep van de VNG: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/kindertelefoon-sensoor-en-akj-snel-besluit-gemeenten-nodig