Open brief: Geen openstelling Lelystad Airport voordat het luchtruim opnieuw is ingedeeld

Mede op initiatief van GroenLinks Zwolle heeft de gemeenteraad een open brief geschreven waarin zij het college van Burgemeester & Wethouders van Zwolle oproept om samen op te trekken met de provincie en de andere gemeenten in de regio Zwolle in de strijd voor een herindeling van het luchtruim vóór openstelling van Lelystad Airport. GroenLinks zet zich al sinds 2014 in op dit onderwerp en is blij dat de hele raad nu gezamenlijk haar zorgen nog eens extra uitspreekt in deze open brief.

Wij vragen in de brief het college om zich op korte termijn te wenden tot het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Vaste Commissie Infrastructuur en Waterstaat, in de communicatie te zetten op onderstaande punten en erop aan te sturen dat deze meegenomen worden in de evaluaties bij 7.000 en 25.000 vluchtbewegingen:

  • Het voorkomen van laagvliegen boven Zwolle;

  • Het voorkomen van hinder door geluid en fijnstof voor onze inwoners;

  • Het voorkomen van klimaatschade en schade aan natuur en milieu;

  • Het voorkomen dat de vrijetijdseconomie in onze regio schade ondervindt en het uitvoeren van een bredere MKBA waarin deze factor wordt meegenomen;

  • Het betrekken van gemeente Zwolle en de regiogemeenten bij het opstellen van de evaluatiecriteria;

  • Het werken aan de vertrouwensband tussen alle bij Lelystad Airport betrokken partijen.
     

Lees de hele brief aan het college (.pdf)

Zowel landelijk, provinciaal en lokaal blijven wij ons inzetten tegen de luchtvaartgroei. Naast deze brief waarmee wij de inwoners van Zwolle een steuntje in de rug willen geven, nodigt GroenLinks Zwolle ook iedereen uit om aanwezig te zijn bij de protestbijeenkomst aanstaande zaterdag in het Weezenlandenpark in Zwolle (meer informatie: www.stopluchtvaartgroei.nl)