Samen met andere partijen vraagt GroenLinks aandacht voor de participatiewet. Fractievoorzitter Sylvana Rikkert wil dat Zwolle leert van onderzoeken die in andere steden zijn uitgevoerd.

Experimenten met de participatiewet

In 2016 heeft een ruime meerderheid van de Zwolse raad de motie “Opzet Zwols experiment participatiewet” aangenomen. In dit voorstel werd het college opgeroepen om een voorzet te maken voor een experiment over de participatiewet. Dat experiment heeft niet kunnen starten, omdat er te weinig deelnemers waren om een goed onderzoek uit te voeren. In plaats daarvan zouden we in Zwolle gelijksoortige experimenten in andere gemeenten in de gaten te houden. Sylvana: “Het was heel zuur dat het Zwolse onderzoek niet door kon gaan. Als alternatief konden we de experimenten in andere steden in de gaten houden. Het is nu tijd om de balans op te maken.”

Minder regels

In meerdere gemeenten is inmiddels een experiment met betrekking tot de uitvoering van de participatiewet afgerond. In Utrecht werd gekeken of mensen die aan minder regels hoeven voldoen sneller een baan hebben, meer meedoen in de samenleving, een betere gezondheid hebben, minder schulden hebben en meer tevreden zijn over hun situatie. Sylvana: “Dit is precies wat wij voor ogen hebben. GroenLinks wil geen regels opleggen die frustreren. Wij geloven dat iedereen gebaat heeft bij een bijstand die stimulerend is, die vertrouwen geeft en activeert en die aanstuurt op meer maatschappelijke en economische participatie. Want GroenLinks vindt dat een waardevolle bijdrage aan de samenleving uit meer bestaat dan alleen betaald werk verrichten.”

Resultaten

De onderzoekers van de Universiteit Utrecht vergeleken verschillende groepen en bij alle drie interventiegroepen vonden de onderzoekers licht positieve resultaten die duiden op meer arbeidsparticipatie. Deelnemers en uitvoerders voelen zich hier beter bij en de effecten voor gemeente en Rijk blijken ook (licht) positief.

Participatie in Zwolle

Samen met D66 en PvdA wil GroenLinks nu weten wat Zwolle kan leren van de onderzoeken die niet alleen in Utrecht, maar ook in Wageningen, Zeist, Nijmegen, Groningen en Tilburg zijn gedaan. Sylvana: “We hebben al veel positieve verhalen gehoord vanuit die steden. Nu willen we weten welke conclusies we kunnen trekken op het gebied van uitstroom, welzijn en tevredenheid van deelnemers, en wat we in Zwolle kunnen gebruiken.”