Zwolle is verdeeld in een aantal gebieden en elk gebied heeft zijn eigen kenmerken. De woonwijken hebben elk hun eigen karakter. Sommige delen van Zwolle zijn waardevol qua natuur. In andere gebieden is landbouw belangrijk.

Woonwijken, natuur en verkeer

Binnenkort praat de gemeenteraad over de toekomst van Zwolle. Want hoe ziet de woonwijk van de toekomst eruit? Hoe komen we de stad in en uit? En welke ruimte houden we voor natuur? Dat wordt vastgelegd in de ‘Omgevingsvisie’: een plan waarin staat hoe we willen we dat onze leefomgeving er uit komt te zien. De gemeente heeft een concept-omgevingsvisie gemaakt. Die vind je hier: https://www.zwolle.nl/omgevingsvisie

Praat mee over de Omgevingsvisie

Ben jij erbij? Lennart nodigt iedereen die GroenLinks een warm hart toedraagt uit om op donderdag 20 augustus mee te denken over het Zwolle van de toekomst. Hij kan jouw input gebruiken om het GroenLinks-standpunt over de Omgevingsvisie aan te scherpen.

Om 19:30 spreken we af in het fractiehuis, aan de zijkant van het gemeentehuis. Denk je graag mee? Geef je op via fractie@groenlinkszwolle.nl

 

Nb. uiteraard nemen we bij deze bijeenkomst de RIVM-maatregelen in acht.