Praat met senioren over het beleid in de stad

Een natuurlijke inclusieve samenleving is heel belangrijk. Een maatschappij waarin dus ook ouderen vitaal meedoen en een erkende en gewaardeerde plek hebben, zegt raadslid Margriet Leest.

GroenLinks is optimistisch over de nota die vanuit het college werd gepresenteerd. Margriet: “Dit is de allereerste nota voor senioren door het allereerste college dat deze groep ziet en wil vieren. Dat is heel mooi. Ik ben ook heel blij met de aandacht die het college geeft aan langer thuis wonen en aan de verbinding tussen de verschillende ouderenprogramma’s. Het is ook prijzenswaardig dat het college de broodnodige aandacht geeft aan cultuursensitieve zorg en aan LHBTI-senioren.” Al met al is Margriet voorzichtig tevreden met de nieuwe plannen van het college.

Inclusie begint met mee praten

In Zwolle praten we over inclusie en participatie in de samenleving. Juist daarom is het heel goed dat in de voorbereiding van deze seniorenagenda senioren zelf aan het woord zijn gelaten. Margriet: "Alleen met een warme betrokkenheid en in gesprek met de doelgroep kun je écht resultaat boeken. Kortom, niet alleen maar over de senioren praten, maar met de senioren. De gemeente heeft een goed begin gemaakt door al met een aantal belangenbehartigers van de senioren te praten. Ik vind dat we we dat in de toekomst nog veel meer moeten doen."

Inzetten op toegankelijkheid

Bij activiteiten in de stad hechten we waarde aan toegankelijkheid, in ruimste zin van het woord. Margriet benadrukt in haar betoog het belang van groen en vertier in de buurt van de ouderen, maar ook het belang van een betere infrastructuur, waardoor allen met een rolstoel, scootmobiel of rollator zich veel soepeler kunnen bewegen. Het is daarnaast voor GroenLinks essentieel dat activiteiten ook toegankelijk zijn voor ouderen met een kleine beurs.

Inzet van innovatie en aansluiting met het onderwijs

GroenLinks ziet mogelijkheden om in Zwolle nog meer gebruik te maken van e-health, en te zorgen voor een betere aansluiting met het Zwolse onderwijs. Digitalisering en domotica kunnen op vele slimme manieren hulpmiddelen zijn voor de senior zelf en voor hulpverleners en mantelzorgers. Hiermee kunnen meer senioren bereikt worden. Ze kunnen hierdoor veel meer meedoen in de samenleving, en actief en flexibel worden of blijven. Margriet: "Zwolle moet niet wegkijken maar vooruitkijken naar de toekomst, ook in de wereld van gezondsheidszorg en welzijn. Ook hier is technologie al ver gevorderd en wordt al ruim ingezet als praktisch hulpmiddel."

Ook de Zwolse onderwijsinstellingen hebben veel kennis over vernieuwingen en verdiepingen in de gezondheidszorg en welzijn. Margriet: "Zij kunnen hierbij aansluiten waardoor een veel stabielere keten van zorg aan alle senioren ontstaat, met aandacht voor hun specifieke achtergronden. Ik denk dat de inzet van innovatieve mogelijkheden voor Zwolle veel kan opleveren. Op deze manier zorgen we ook voor een mooie link tussen oudere en jongere Zwollenaren."

Deze visie is een prachtige startvisie voor ons ouderenbeleid. GroenLinks is blij dat er meer aandacht is voor het welzijn van ouderen jn onze stad. Dat is belangrijk zeker in een tijd dat we met elkaar steeds ouder worden en er ook steeds meer ouderen zijn. Deze visie is daarom een mooi groeidocument waarmee we in de toekomst verder kunnen bouwen aan een gezonde en inclusieve stad ook voor ouderen.