Op de succesvolle eerste editie van Zwolle Pride vroegen we aandacht voor LHBTQIA+ vluchtelingen. Het feestweekend wordt afgesloten met een presentatie van de ambitieuze Zwolse Regenboogagenda 2019-2022.

Op zaterdag liepen we met DWARS Overijssel en LHBTI-werkgroep RozeLinks in Zwolle Pride mee. De zonovergoten binnenstad stond vol met enthousiast publiek. In totaal waren we met ruim 70 mensen, waaronder veel LHBTQIA+ vluchtelingen uit AZC’s uit heel Nederland. Samen vroegen we aandacht voor de schrijnende situatie waarin deze vluchtelingen zitten: het nieuwe beleid van de IND maakt het hun vele malen moeilijker om aan te tonen dat ze LHBTQIA+ zijn, en dus gevaar lopen in hun land van herkomst. Zelfs positieve uitspraken van rechters worden door de IND genegeerd. Mensen worden daardoor onterecht uitgezet en in groot gevaar gebracht. Onze petitie om dit beleid te veranderen is meer dan 300 keer getekend tijdens Zwolle Pride. Teken ook!

 

Regenboogagenda

Zwolle Pride viel samen met de presentatie van de nieuwe Zwolse Regenboogagenda 2019-2022. Deze agenda is bedoeld om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTQIA+ inwoners verder te bevorderen. Het is zeker niet zo dat de emancipatie van LHBTQIA+ personen 'af' is. Zij voelen zich niet altijd en overal vrij en veilig om zichzelf te zijn. Discriminatie, intimidatie en zelfs geweld komen nog veel te veel voor, ook in Zwolle. Maar er is ook nog veel onwetendheid en onbegrip waar LHBTQIA+ personen dagelijks mee te maken hebben. Daarom heeft de gemeente een nieuw plan voor de komende jaren gemaakt, zodat de stad in 2022 nog inclusiever is. Hieronder een greep uit de plannen.

1. Ouderenzorg

In Zwolle wonen ongeveer 1.580 roze ouderen boven de 60 jaar. In ouderenzorginstellingen zijn deze mensen vaak onzichtbaar, want homo-, bi- en transseksualiteit is daar vaak moeilijk bespreekbaar. Er vinden pesterijen plaats en soms gaan ouderen zelfs terug de kast in. Dit moet anders. Meer kennis over seksualiteit en gender onder het verzorgend personeel kan helpen, net als meer voorlichting en bijeenkomsten voor roze ouderen. Kunnen zijn wie je bent is een voorwaarde voor levensgeluk, en deze groep verdient meer erkenning en zichtbaarheid.

Raadslid Margriet Leest was vrijwilliger bij de Transgender Rendezvous van Zwolle Pride. Zij vertelt: “Ik heb transjongeren en hun families gesproken, maar ook ouderen die op zoek zijn naar acceptatie en begrip. Dit maakt duidelijk dat een Regenboogagenda hard nodig is voor clubs, sportverenigingen en alle andere sociale plekken in de stad. Niet verzwijgen of ontkennen, maar doen!”

2. Jeugd & onderwijs

Een meerderheid van alle jongeren zou niet publiekelijk uit de kast durven komen als ze homoseksueel waren. Niet zo gek, als je bedenkt dat pesten, buitensluiting en homofobisch geweld op de loer liggen. Dit kan en moet anders, en daarvoor is een mentaliteitsverandering nodig. Hiervoor gaat de gemeente Gay-Straight Alliances (GSA’s) meer ondersteunen. Dit zijn groepen leerlingen die samen jaarlijks Paarse Vrijdag organiseren; een dag waarop leerlingen en docenten de kleur paars dragen om hun acceptatie van en solidariteit met LHBTQIA+’ers te laten zien. Voor veel leerlingen is dit een uitgelezen moment om in een veilige sfeer uit de kast te komen. Ook stimuleert de gemeente het lesprogramma THINK, dat onder andere met COC Zwolle is ontwikkeld. THINK nodigt leerlingen uit om naar anderen om te kijken en even in elkaars schoenen te gaan staan.

3. Religie & cultuur

Seksuele oriëntatie en genderidentiteit liggen bij Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Chinese Nederlanders vaak nog zeer problematisch. Zo vindt de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders homoseksualiteit verkeerd. De situatie in (orthodox) christelijke kringen is vergelijkbaar: van de orthodox-prostestanten heeft bijvoorbeeld 67 procent moeite met homoseksualiteit.

LHBTQIA+ jongeren met een religieuze opvoeding of een niet-Nederlandse achtergrond, hebben een verhoogde kwetsbaarheid voor suïcidaal gedrag. Van de homojongeren die religieus zijn opgevoed zou maar liefst 43% liever hetero zijn. Zelfacceptatie blijkt nóg moeilijker te zijn voor homojongeren die nog steeds gelovig zijn.

De gemeente wil seksuele en genderdiversiteit meer bespreekbaar maken binnen culturele en religieuze gemeenschappen. Het is onacceptabel dat mensen, zeker jongeren, niet worden erkend voor wie ze zijn. Ook zorgt de gemeente dat biculturele LHBTQIA+’ers een plek of netwerk krijgen, zodat zij elkaar hier kunnen vinden en hun ervaringen kunnen delen.

Een Regenboogstad om trots op te zijn

Raadslid Patrick Pelman: “Het is geweldig dat Zwolle een voortrekkersrol blijft spelen als regenbooggemeente. Er ligt een prachtig nieuw beleidsplan Regenboogagenda 2019-2022, waarmee we die voortrekkersrol ook gaan waarmaken. Dat moet ook. Zwolle heeft een voorbeeldfunctie in de regio. Voor alle LHBTQIA+ inwoners van onze stad is dit een mooie steun in de rug. En wat een mooi toeval dat er een nieuw beleidsplan ligt direct na een goed verlopen, warme en liefdevolle eerste Zwolse Pride.”

We houden het beleid rond de Regenboogagenda en de uitvoering ervan scherp in de gaten. Denk jij dat er iets mist of beter kan? Laat het ons weten via de mail!