Raadslid Simone Boshove brengt Zwolle stap voor stap dichter bij een feestelijk, veilig en gezond oud en nieuw voor iedereen. Lees hier haar kijk op vuurwerk in de stad.

 

Een veilig en gezond oud en nieuw, wie wil dat nu niet? Op dit moment is dit helaas niet het geval in Nederland, en dus ook niet in Zwolle. Maar elk jaar komen we een stapje dichterbij. Vorig jaar pleitte ik voor vuurwerkvrije zones. Die zijn met succes doorgevoerd, en nu is het tijd voor verdere stappen.

 

De Zwolse gemeenteraad heeft nu twee jaar op rij het gesprek gevoerd over hoe we met behoud van traditiebeleving en met voldoende maatschappelijk draagvlak stappen kunnen zetten naar zo’n veilige en gezonde jaarwisseling. We hebben gisteravond besloten goede gewoontes voort te zetten, en tegelijkertijd weer een stap verder te gaan.

 

Wat we blijven doen

Ik ben blij dat het college van B&W voorstelt om het educatieprogramma over vuurwerk in het basisonderwijs voort te zetten en locatiehouders van kwetsbare gebieden in gelegenheid te stellen een vuurwerkvrije zone aan te vragen.

 

Net als het college ben ik benieuwd naar hoe de aangescherpte landelijke regelgeving zal uitpakken, met name op het gebied van handhaving. Ik hoop dat er door de plannen van het college meer rust, veiligheid en welbevinden komt voor de inwoners en de natuur in Zwolle.

 

Nieuwe plannen

GroenLinks vindt het belangrijk dat er voor de komende jaren duidelijkheid en perspectief komt over hoe we die gezonde en veilige jaarwisseling gaan realiseren. Daarom hebben wij, samen met de fracties van D66 en PvdA, een motie ingediend waarin we het college vragen om na de jaarwisseling 2020/2021 een meerjarig beleid op te stellen, met daarin een visie op hoe we samen met de stad de traditie van oud en nieuw kunnen ontwikkelen naar een variant waarbij het weer een feest is voor alle mensen en dieren en zonder schade aan het milieu. We zijn erg blij dat deze motie met een meerderheid aan stemmen is aangenomen door de raad.

 

Meldpunt vuurwerkoverlast

Daarnaast hebben we samen met de ChristenUnie, Swollwacht een VVD motie ingediend om een centraal meldpunt voor vuurwerkoverlast in te stellen. GroenLinks heeft een aantal jaar zo’n meldpunt gefaciliteerd, en hier werd veel gebruik van gemaakt. Doordat deze motie is aangenomen, kan er nu een gemeentelijk meldpunt komen. We hopen dat met dit meldpunt, bijvoorbeeld in de vorm van een interactieve kaart, de plekken waar de meeste overlast beter bekend zullen worden en dat hiermee beter handhavend opgetreden kan worden.

 

Opruimactie vuurwerkafval

Ten slotte is mede door de steun van GroenLinks een motie van Swollwacht en ChristenUnie aangenomen waarmee wordt opgeroepen om inwoners te ondersteunen bij het opruimen van vuurwerkafval. Hoewel de fractie van GroenLinks uiteraard van mening is dat inwoners die vuurwerk afsteken dit zelf moeten opruimen, willen we iedere gelegenheid om overlast en vervuiling door vuurwerkafval tegen te gaan aangrijpen en hebben daarom ingestemd met deze motie. Tegelijkertijd hebben we de fractie van Swollwacht en alle andere fracties in de raad uitgenodigd om mee te doen met onze jaarlijkse vuurwerk-opruimactie op 2 januari. Ook leden van GroenLinks en andere inwoners uit Zwolle zijn hierbij van harte welkom.

Ik blijf namens GroenLinks de ontwikkelingen rondom vuurwerk op de voet volgen. De plannen van de gemeente zijn een mooie volgende stap op weg naar een feestelijke en veilige jaarwisseling voor alle mensen en dieren in onze gemeente.