De eerste inleider was Ferenc van Damme van Studio Vers bestuur. Hij schetste de veranderende wereld, waarin bestaande, oude organisatiestructuren niet meer goed functioneren door nieuwe media, lockdowns, internetshoppen, milieucrises. Het gaat niet alleen maar om een energietransitie. Veel mensen zien allerlei veranderingen niet zitten, los van ideële achtergrond. Daarom is het nodig om te luisteren naar nieuwe initiatieven, waarin mensen van verschillende achtergronden wel bij betrokken zijn.

Vervolgens schetsten Kirsten Notten en Olaf Heinen van 50 Tinten Groen Assendorp hun werk aan een zonnewarmtenet voor warmte en koude in de buurt rondom de Sallandstraat.

Er is hier sprake van een nieuw samenspel: niet alleen markt en overheid spelen een rol, maar ook de verenigde bewoners. Als zij willen, kunnen en durven, zullen ze ook gaan doen. 

Daarna schetste Koen Wijting van Wijbedrijf Dieze hoe in die wijk bewoners van corporatiewoningen en particuliere verhuurders en de eigenaren daarvan samenwerken aan verduurzaming van de woningen en de verbetering van de buurt, ook door bijvoorbeeld woningen toe te voegen. 

Naast raadsleden van diverse partijen waren ook de wethouder en enkele betrokken ambtenaren aanwezig. 

Uit de vragen van de raadsleden kwam naar voren dat de kracht van wijkinitiatieven als deze zitten in de kleinschaligheid en korte lijntjes. De deelname aan de initiatieven is daarom groot al zijn er altijd mensen die heel laat instappen, of niet mee doen. In Assendorp is op dit moment 25% van de mensen in de beoogde buurt lid. Het streven is om in twee jaar te groeien naar 70%. Op dit moment zijn de kosten door de kleine schaal nog laag en kan de gemeente dat ondersteunen; in zekere zin doet de coöperatie ook werk van de gemeente. Als er investeringen moeten gedaan worden in fysieke infrastructuur is het deelnamepercentage zo hoog, dat het risico van de investering flink gedaald is.

De wijkinitiatieven streven naar een coöperatievorm, waardoor de leden ook eigenaar zijn en samen beslissen over kosten en onderhoud. Omdat de leden inzicht hebben in alle gegevens is zo’n organisatievorm ook erg transparant, dat verhoogt het vertrouwen.

Als het buurinitiatief een keer functioneert, kunnen aangrenzende buurten er ook bij aansluiten. Hoe groot het uiteindelijk kan worden is niet vooraf te bepalen. 

Een mooi bijgevolg van een initiatief over warmtetransitie is dat de mensen in de buurt ook meer op elkaar betrokken raken. Bij het inrichten en onderhouden van groen, het kiezen van op te heffen parkeerplaatsen om bijv. een installatie te plaatsen e.d. Dat helpt mensen zich prettiger en betrokkener te voelen in hun eigen buurt.

Marloes en Theo, de aanwezige raadsleden van GroenLinks waren erg enthousiast over deze ontwikkelingen. Natuurlijk zijn er risico’s aan het doen van grotere investeringen als er gegraven en aangelegd moet worden, maar we vinden de risico’s van niets doen groter. Dat kan leiden aan meer energiearmoede, toenemende hittestress, eenzaamheid e.d. GroenLinks is daarom heel benieuwd naar de volgende stappen om tot coöperaties en wijkuitvoeringsplannen te komen. We zullen die stappen volgen en graag vanuit de gemeente ondersteunen.