Ruimte nodig voor fietsen en lopen in coronatijden

Een eerlijke verdeling van de schaarse openbare ruimte is actueler dan ooit, nu het coronavirus ons dwingt tot het nemen van meer afstand. Raadslid Norman Finies stelt daarom vragen aan het Zwolse college over de gevolgen van de anderhalvemetersamenleving voor mobiliteit in Zwolle.

Veilig fietsen en lopen is van essentieel belang voor een succesvol verloop van de anderhalvemetersamenleving. Met de verwachte uitval van capaciteit in het openbaar vervoer, is een grote groep mensen zonder rijbewijs of auto voor hun vervoer aangewezen op met name lopen en fietsen. Met de huidige loop- en fietsnetwerken kan dat in de anderhalvemetersamenleving niet altijd op een veilige manier. Om te voorkomen dat fietsers en voetgangers besmet worden tijdens het reizen wil GroenLinks samen met de PvdA weten welke maatregelen nodig zijn om de ruimte in de komende weken te vergroten.

Veilig de weg op

De Fietsersbond heeft een advies aan overheden opgesteld met mogelijke kortetermijnmaatregelen. Een suggestie is het verplaatsen van fietsenstallingen naar autoparkeerplaatsen om zo stoepen vrij te maken.

Daarnaast kunnen fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen door het terugbrengen van de maximaal toegestane snelheid voor auto’s. Wegen worden daardoor breder inzetbaar en veiliger voor iedereen.

Raadslid Norman Finies: "De suggesties van de Fietsersbond zijn dubbel veilig. Aan de ene kant geven ze iedereen genoeg afstand om coronaproof de weg op te gaan, en aan de andere kant suggereren ze een heel andere manier van de straten gebruiken: auto's, fietsers en voetgangers kunnen samen de weg delen, mits iedereen rekening houdt met elkaar. Dat is goed voor de leefbaarheid van de stad."

Norman ziet nog meer voordelen: "Dit is hét moment voor een proef met het verlagen van de maximumsnelheid in drukke gebieden zoals het centrum. En dat komt ook omwonenden ten goede: het vermindert de geluidsoverlast en verbetert de luchtkwaliteit."

 

Om met voldoende afstand over de stoep in Assendorp te lopen zijn er maatregelen nodig.
Om met voldoende afstand over de stoep in Assendorp te lopen zijn er maatregelen nodig.