Door gewelddadigheden op verschillende plekken in de wereld zijn er veel mensen op de vlucht, recentelijk met name uit Syrië en Irak. GroenLinks Zwolle wil dat onze gemeente een bijdrage levert aan de opvang van deze mensen in nood. In onze stad staan gebouwen leeg, terwijl het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers op zoek is naar opvang voor de vluchtelingen die ons land opneemt. GroenLinks Zwolle doet daarom een oproep aan het college van B&W om in overleg te treden met het COA en actief mee te werken aan het realiseren van opvangplaatsen in Zwolle.

De volledige tekst van de oproep is te vinden onder de downloads.