Het openbare stadstoilet waar ook rolstoelgebruikers en vrouwen gebruik van kunnen maken laat in Zwolle al jaren op zich wachten. De wethouder heeft nu echter toegezegd dat zo'n toilet er uiterlijk 5 december 2008 zal zijn.

Discussieavond ZGR

Op 31 januari was er een discussieavond van de Zwolse Gehandicapten Raad. Eén van de punten die daar aan de orde kwam was het almaar uitblijven van een openbaar toilet voor gehandicapten. Het toilet op de Melkmarkt is in 2002 verdwenen. Daarna is er niets voor in de plaats gekomen, ondanks herhaald aandringen van de ZGR en de gemeenteraad. Een amendement van GroenLinks/DeGroenen in 2003 is ingetrokken omdat de wethouder toezegde dat er spoedig een rolstoeltoegankelijk toilet zou komen. Inmiddels zijn we bijna 5 jaar verder.

Verschillende pogingen zijn mislukt

Daarna zijn verschillende pogingen om een stadstoilet te plaatsen in Zwolle mislukt: Het Maagjesbolwerk was door de hellingbaan onvoldoende toegankelijk voor rolstoelen, de fietsenstalling aan de Melkmarkt laat nog een tijdje op zich wachten, het bedrijf dat een toilet aan de Potgieterssingel zou plaatsen ging failliet. Op een gegeven moment was de raad de draad kwijt en vroeg zich af of er door de gemeente wel hard genoeg aan getrokken werd.

Vele fracties vinden een stadstoilet belangrijk

GroenLinks/DeGroenen heeft de partijen die op 31 januari bij het ZGR-debat aanwezig waren benaderd om samen via het stellen van vragen aan te dringen op spoed bij het realiseren van een stadstoilet. De CU, CDA, VVD en PvdA deden graag mee. Daaruit blijkt dat een grote meerderheid van de raad op afzienbare termijn een stadstoilet in Zwolle wil.

5 december uiterlijk een stadstoilet

De wethouder gaf in zijn antwoord aan dat er nu vier opties zijn voor een stadstoilet. Onderzocht wordt wat de beste mogelijkheid is. Omdat er sowieso nog wat procedures doorlopen moeten worden zal het toilet niet heel spoedig geplaatst kunnen worden. Onze fractie was daarom bang voor een traject dat nog weer heel lang zou duren: keuze voor een locatie en de nodige procedures. Na enig aandringen noemde de wethouder als uiterste datum voor een stadstoilet in Zwolle 5 december. De stad kan Sinterklaas dus warm onthalen. Of Sinterklaas nu in een rolstoel zit of een vrouw is: hij kan gewoon naar de wc in Zwolle.