Raadslid Eildert Noorda hierover:

Wat een prachtige uitgangspunten geven we mee aan de eerste drie deelgebieden van de Spoorzone. Wat kan dit een spectaculair, duurzaam, levendig, groen, natuur-inclusief en modern gebied worden! Als je voor inbreiding kiest in een groeiende stad zijn dit de visionaire randvoorwaarden die wonen, werken, leren, spelen en verwonderen (in het nu nog wat statische Hanzeland) tot een waar genoegen gaan maken. Voor ons en voor de Zwollenaren die na ons komen.

De plannen ademen GroenLinkse waarden als moderne mobiliteit, natuurinclusiviteit, een leven lang leren, gezond leven en ruimte voor cultuur en sport. Laten we er alles aan doen om de kwaliteit, waarden en ambities die in de plannen staan in het echt minstens zo goed uit de spreekwoordelijke verf te krijgen.

GroenLinks heeft er vertrouwen in. Graag geven we een aantal ideeën en aandachtspunten mee:

  • Wat een geweldige ambitie tot robuuste vergroening van dit hoogstedelijk gebied. Natuurinclusiviteit neemt een belangrijke plaats in. Wellicht overbodig, maar we pleiten voor een integraal ecologisch plan voor het gebied. Met zoveel mogelijk lokale, inheemse flora die elkaar aanvullen voor een optimale biodiversiteit.
  • Hou in het gebied ook ruimte voor ruim voldoende (op termijn) grote bomen. Zo voorkom je dat ze in de knel komen door bijvoorbeeld bodeminfrastructuur, matige groeiomstandigheden of ongewenste schaduwwerking. Grote (inheemse) bomen zijn onmisbaar als je serieuze ambities hebt op het gebied van klimaatadaptatie of biodiverse natuurinclusiviteit.
  • Ook is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor slimme ecologische verbindingen van en naar het gebied. We begrijpen dat het door alle rails ed lastig, zo niet onmogelijk, is om een doorvaarbare verbinding met de Willemsvaart te creëren. Maar een faunapassage voor vissen, egels en wie weet een foeragerende Otter zou wel echt van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dat geldt ook voor de verbinding richting de IJssel.
  • Het is belangrijk dat er ruimte is voor ‘buiten de doos’ denkende initiatieven en woon- en leefconcepten zoals Kattegat wonen. Geweldig als zij een vrijzinnige en creatieve extra laag van bruisendheid aan het gebied kunnen gaan geven. Belangrijk is wel dat ook elders in de stad mogelijkheden komen voor nieuwe nestelplaatsen. Zoals wellicht in het straks oude gebouw van het HCO.

De participatie in de Spoorzone loopt volgens GroenLinks best goed, maar in deze fase is het optimaal betrekken en raadplegen van omwonenden extra belangrijk. Wellicht een idee: kan een interactieve website met daarop alle ontwikkelingen in het gebied mensen helpen om zich een goed beeld te vormen?

Waren bij het station zelf de fietsenkelder, het stationsplein en de passerelle al tot de verbeelding sprekende stappen die we als raad in de Spoorzone genomen hebben, deze stap is een historische te noemen: in de geschiedenis van onze stad Zwolle doemen, nog schetsmatig, de silhouetten van een modern, groen, levendig nieuw stadscentrum op, in harmonie met onze prachtige oude binnenstad.