Statushouders, mensen die onlangs een verblijfsvergunning toegewezen hebben gekregen, hebben vaak jaren in onzekerheid geleefd door de trage processen in ons land. ‘GroenLinks vindt het belangrijk dat nieuwe Zwollenaren zo snel mogelijk een goede start kunnen maken in onze stad’, aldus raadslid Patrick Pelman.

Een leegstaand kantoorpand aan de Rijnlaan is aangewezen om aan 100 personen een (tijdelijke) woonplek te bieden totdat zij kunnen doorstromen naar een sociale huurwoning. Daarmee zal deze locatie als een zogenoemde tussenvoorziening gaan dienen. Het biedt de mogelijkheid om statushouders niet noodgedwongen langer in een azc te laten zitten wachten, maar hen te laten werken aan hun toekomst in onze stad.

GroenLinks ziet dat al het mogelijke door de gemeente wordt gedaan om zo te werken aan een goede, nieuwe en veilige woonplek voor statushouders. ‘GroenLinks verwelkomt de nieuwe Zwollenaren en ziet, mede op basis van hoe de opvang aan de Meeuwenlaan is gegaan, met veel vertrouwen de komst van de tussenvoorziening tegemoet’, aldus Patrick.