Update Lelystad Airport

De opening van Lelystad Airport in 2020 komt verder onder druk te staan. Samen met omliggende gemeentes zetten we ons in tegen de komst van deze Airport.

De Raad van State heeft onlangs over het Nederlandse stikstofbeleid geoordeeld dat deze in strijd is met Europese wetgeving. In het Programma Aanpak Stikstof worden regels gesteld voor projecten die stikstof uitstoten (zoals veehouderij of snelwegen) in de omgeving van Natura 2000-gebieden. Voor deze projecten mag alleen een vergunning worden verleend als er maatregelen worden genomen om de schade van de stikstof aan de natuur in te perken. Deze uitspraak van de Raad van State is goed nieuws voor ons! Want ook Lelystad Airport gaat potentieel een gigantische hoeveelheid stikstof uitstoten. Door de uitspraak is er waarschijnlijk een nieuwe vergunningsaanvraag voor Lelystad Airport nodig. De opening van de Airport komt daarmee nog meer onder druk te staan.

 

Gezondheid

Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Extra vluchten betekent extra uitlaatgassen. Uitlaatgassen van vliegtuigen bevatten naast stikstof ook CO2, fijnstof en ultrafijnstof die bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid en ernstige ziektes veroorzaken voor mens en dier. Daarom pleit GroenLinks in de tweede kamer voor een eerlijke berekening van btw op vliegtickets en accijnzen op kerosine.

Daar komt bij dat de vliegtuigen de eerste jaren noodgedwongen laag vliegen, omdat het luchtruim vol is. Een flink deel van de vliegtuigen vliegt bijvoorbeeld over de gemeente Kampen, op een hoogte van slechts 900 – 1.800 meter. Dat duurt in elk geval tot het Nederlandse luchtruim is ‘heringedeeld’. Vliegtuiglawaai is slecht voor de gezondheid. Het zorgt onder meer voor hartaanvallen, suikerziekte en beroertes. Kinderen kunnen leerproblemen en geheugenproblemen krijgen.

 

Natuur en milieu

Het vliegtuiglawaai veroorzaakt natuurlijk enorme schade aan de flora en de fauna op de Veluwe waar deze vliegtuigen laag overvliegen. Voor vogels is dit een grote ramp. Daar komt bij dat het heel gevaarlijk kan zijn als vogels in de motoren van vliegtuigen terecht komen.

Tot nu toe is de Veluwe een stiltegebied waar veel gebruik van wordt gemaakt door natuurliefhebbers en recreanten, door mensen uit de regio en mensen uit de Randstad die de drukte ontvluchten tijdens hun vakanties. Door de uitbreiding van Lelystad Airport verliest de Veluwe alle stilte‐ en rustgebieden. Dit heeft ook nadelige gevolgen voor het toerisme op de Veluwe.

De verschillende uitlaatgassen van vliegtuigen versnellen de klimaatverandering enorm. Voorstanders van opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten zinspelen daarbij ook nog eens op de bereikbaarheid met de auto van Lelystad Airport. Dit zou voor meer asfalt en nog meer uitstoot leiden.

 

Samen tegen Lelystad Airport

De gemeente Zwolle trekt samen met omliggende gemeenten en de provincie op tegen de opening van Lelystad, voor de herindeling van het luchtruim. Op 20 mei stuurden deze samenwerkende gemeentes (Elburg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek en Zwolle) al een stevige brief (hier als .pdf) naar minister Van Nieuwenhuizen over recent gepubliceerde alternatieve routes voor vluchten vanaf Lelystad. De gemeenten geven aan ‘onaangenaam verrast te zijn door herziening van het luchtruim’ en schrijven: ‘U heeft gekozen de gevolgen van uw Startbesluit niet mee te nemen in de berekening van het aantal gehinderden van de routevarianten. U heeft daarmee ons vertrouwen geschaad. Wij ervaren dat wij hierin gesteund worden door verschillende bewonersgroepen’. GroenLinks Zwolle is heel blij met deze stevige brief. Raadslid Norman Finies: “Deze brief laat zien dat de gemeenten en de actievoerende bewonersgroepen zich niet langer tegen elkaar uit laten spelen door het ministerie. We houden elkaar vast en indien we verrast worden door weer een nadelig besluit van de minister, trekken we gezamenlijk op. Samen staat we sterk.”

Een aangename bijkomstigheid voor GroenLinks is dat Brussel autonome groei van Lelystad Airport als voorwaarde voor de opening stelt. Lelystad Airport mag dus niet uitsluitend een overloop van Schiphol worden, maar ook nieuwe vliegtuigmaatschappijen moeten gebruik kunnen maken van Lelystad. Finies: “De regeringspartijen in Den Haag zijn niet onverdeeld positief over die autonome groei. Mede omdat ondertussen wel duidelijk is dat een continue groei van de luchtvaartsector enorm nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Door een gezamenlijk kritisch geluid vanuit onze regio, kan er uitstel of zelfs afstel van de opening van Lelystad Airport komen. Daar zetten wij ons voor in!”

We laten ons niet meer tegen elkaar uit spelen door het ministerie. Samen staan we sterk.