“Het is idee is nog altijd: een echte Zwollenaar woont niet in Stadshagen. Maar Stadhagen is gewoon Zwolle. Gelukkig verandert het beeld van wat een echte Zwollenaar is wel. Terecht natuurlijk want in Stadshagen wonen ook echte Zwollenaren. Toch zeggen mensen op verjaardagen nog steeds dat ze het bijzonder vinden dat ik in Stadshagen woon. Ik ben nu 39. Stadshagen was ‘de nieuwe wijk’ toen ik een kind was. Zwolle telt 120.000 inwoners. Een vijfde daarvan woont in Stadshagen. Dit is een stad op zich.”

De wieg van Marloes stond in Dieze. Ze groeide op met haar broer in een Doopsgezind en sociaaldemocratisch gezin. Op haar achttiende verkaste Visser naar Groningen om Duits en Internationale Betrekkingen te studeren. Haar droom was correspondent te worden in Berlijn. De studies werden geen succes. Na een jaar gewerkt te hebben in de thuiszorg stortte Marloes zich op twee andere bachelors: Geschiedenis en Kunst en Kunstbeleid. Haar latente belangstelling voor de politiek van GroenLinks kwam tot volle wasdom in de progressieve Groningse studentenkringen. Ze leerde Jacques kennen in de collegebanken.

Na het afronden van haar universitaire studies volgde Visser een hbo-kopstudie tot docent bij Windesheim in Zwolle. Marloes werkt als docent in het voortgezet onderwijs in Emmeloord en Lemmer. Ze rijdt vier dagen in de week naar die steden in haar elektrische auto, die ze dankzij de zonnepanelen op haar woning ‘gratis’ kan opladen. Visser en haar gezin proberen zo groen mogelijk te leven. “Afgelopen zomer zijn we met de trein op vakantie gegaan. Dat was superrelaxed. Binnenkort gaan we het weer doen. Het is ons prima bevallen.”

Stadshagen is volgens Marloes ook niet autominded. “Veel bewoners stappen graag op de fiets. Het NS-station is een succes. De busroutes zijn aangepast. En veel bewoners willen ook niet af van de ‘knip’ waarmee we sluipverkeer tegengaan.” Als het aan GroenLinks ligt wordt vliegen steeds meer ontmoedigd in Nederland en blijf het vliegveld Lelystad Airport gesloten. Voor Stadshagen geldt dat de wijk veel hinder zou gaan ondervinden van laagvliegroutes van en naar Lelystad. “De meeste mensen zitten niet te wachten op laag overkomende vliegtuigen.”

Visser ziet dat in Zwolle – en met name in Stadshagen - steeds meer jonge gezinnen kiezen voor een groenere levensstijl. Dat doet haar als GroenLinkser goed. “Wij zijn als partij nog niet zo groot in Stadshagen, maar de meeste bewoners zijn in hun handelen behoorlijk groen en links.” Visser beklemtoont dat GroenLinks best snapt dat vergroening geleidelijk gaat. “Je hoeft niet alles tegelijk te doen. Ook met kleine stappen kun je je leven verduurzamen. Je hoeft je levensstijl niet meteen radicaal te veranderen.”

Als voorbeeld van een haalbare vorm van vergroening noemt Marloes het bezorgen van boodschappen en pakketjes. “Dat laten bezorgen is typisch Stadshagen. Je ziet dagelijks overal dieselbussen voor deuren van huizen stationair staan draaien. Dat kan ook anders. Steeds meer koeriers rijden elektrisch en de lokale supermarkten bezorgen met fietskoeriers. GroenLinks zou graag zien dat de gemeente een masterplan maakt voor groene bezorging in heel Zwolle.”

Ook de basisscholen in Stadshagen kunnen volgens Visser een vergroeningsslag maken. “Je kunt alle schoolpleinen tegelvrij maken. Laat kinderen lekker in het groen spelen in plaats van op beton, dat in de zomer gloeiend heet wordt.” GroenLinks hecht sterk aan de ontwikkeling van uitdagende en natuurlijke buitenruimtes. “Het winkelcentrum in Stadshagen breidt uit. Nu is het nog een versteende omgeving, maar je zou dit centrum heel goed natuur inclusief en klimaatneutraal kunnen maken.”

In haar eigen wijk Breecamp ziet Visser dat vergroenen op straat- en wijkniveau heel goed kan. “Vergroening leeft bij mensen in de wijk. Je moet de bestaande initiatieven alle ruimte bieden. Stimuleer tegels wippen en het vervangen van gras door bloeiende planten en bomen. Gras hebben we al genoeg. Plant voor elke Zwollenaar een boom, is ons devies. De gemeente zou de leefgebieden met elkaar moet verbinden, zodat het geen losse kleine stukjes blijven.”

“Er is in Stadshagen nog genoeg plek voor boomaanplant. Omgerekend naar het aantal bewoners staan er hier minder bomen dan in Amsterdam. Ik ben daarom blij met de plannen voor de toekomstige aanleg van een groot bosperceel in deze wijk. In de tussentijd kunnen we inzetten op kleinschalige projecten waarbij je ook bomen plant, tegels verwijdert en insectvriendelijke plantsoenen aanlegt. Dat zal ook helpen om de hittestress in Stadhagen tegen te gaan waarvan we steeds vaker last hebben.”

 

Bij verduurzaming hoort ook het gebruik van schone energiebronnen. In Vissers wijk staat een commerciële biomassacentrale, die 450 huishoudens van warmte voorziet. GroenLinks is een voorstander van energievoorziening door organisaties die in het bezit zijn van gemeente en bewoners. “Je moet als wijk in charge blijven. Wij moeten, samen met de gemeente, kunnen beslissen over hoe we verduurzamen. Dat kan met geothermie, maar natuurlijk ook met windmolens, zonnepanelen en warmtepompen.”

“De gemeente kan nu zo’n wijk als Breecamp niet met geothermie bedienen omdat de energievoorziening in handen is van de eigenaar van de biomassacentrale. Ik vind dat we moeten onderzoeken of we daar verandering in kunnen brengen. Energievoorziening is een nutsvoorziening waarbij je flexibel moet kunnen schakelen als inzichten veranderen. Nieuwe energie moet ook voor iedereen betaalbaar blijven. Wel of niet van het gas afgaan, is voor een individu een lastige want riskante keuze. De gemeente moet ervoor zorgen dat je als burger niet van een koude kermis thuiskomt.”

Marloes staat in een speeltuin

Kijkend naar de toekomst van Stadshagen ziet Visser een hechte gemeenschap voor zich waar jong en oud prettig samenwonen en mensen van allerlei pluimage elkaar ontmoeten in de publieke ruimte en in een bruisende stadsfoyer waar iedereen welkom is en iedereen betaalbare muziek- en kunstlessen kan volgen. Stadshagen zou ook veel meer voedsel moeten consumeren uit de directe omgeving. Het moet ook een wijk zijn waar een bloeiende deeleconomie en reparatiecafés een bijdrage leveren aan verduurzaming en waar je kunt genieten van grote muziekfestivals.

Visser ziet goede kansen voor kleine bedrijfjes en webwinkeltjes en voor thuiswerken op flexibele werkplekken verspreid over de wijk. Stadhagen zou een wijk moeten zijn waar alle straten gezamenlijk een grote kerstboom optuigen en daarvan genieten bij een gemoedelijke kerstborrel. Een wijk waar je, zoals het gaat worden in de nieuwe buurtschap de Tippe, kringloopwinkels aantreft waar je overbodige bouwmaterialen kunt uitruilen. Waar je deelbakfietsen kunt gebruiken om je kinderen naar een feestje te brengen.

Nu domineren de jonge gezinnen nog, maar Visser verwacht dat Stadshagen meegroeit met de demografische ontwikkelingen. “Er moeten meer woningen komen voor ouderen, zodat kinderen opgroeien in een gemengde buurt. Essentieel is dat mensen zich onderdeel voelen van hun straat, hun wijk en hun stad en dat zij regie hebben over hun eigen leven. Burgers mogen nooit het gevoel hebben dat ze er niet toe doen. Zwolle moet een gemeente zijn waarin iedereen actief meedoet en waar niet je inkomen bepaalt of je van het gas afkunt. Vergroenen en verduurzamen is niet iets van alleen de happy few.”