Een beknopt coalitieakkoord en raadsbreed aan de slag met inwonersparticipatie.

Arie Slob heeft op verzoek van GroenLinks en de ChristenUnie, de twee grootste partijen in de nieuwe raad, de mogelijkheden verkend voor samenwerking in de nieuwe coalitie. Vandaag bracht hij zijn advies naar buiten, waarin duidelijk is geworden dat deze vier partijen met elkaar gaan onderhandelen over een nieuw college.

Anja Roelfs, fractievoorzitter GroenLinks: “Met een coalitie bestaande uit GroenLinks, ChristenUnie, D66 en CDA zie ik goede kansen om vanuit gedeelde waarden van Zwolle een duurzaam, eerlijk en inclusieve gemeente te maken.”

Grote opgaven
De komende jaren is het nodig dat de grote opgaven worden opgepakt door een gebalanceerde coalitie met een gedeeld fundament. Een stadsbestuur van partijen die geloofwaardig en consequent kiezen voor duurzame oplossingen samen met inwoners en ondernemers, die kiezen voor kansengelijkheid en inclusiviteit, het verbinden van stad en buitengebied en het algemeen belang voorop stellen.

Arie Slob sprak de afgelopen weken met alle tien de fracties uit de Zwolse raad, de burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. Op basis van deze gesprekken adviseert hij om een college te formeren dat vanaf de eerste dag voortvarend vanuit onderling vertrouwen en met een duidelijk programma en voldoende bestuurskracht aan de slag gaat. ChristenUnie en GroenLinks hebben dit onderlinge vertrouwen in elkaar uitgesproken en vormen als grootste partijen de kern van dit nieuwe college.
 
Verdere gesprekken met D66 en CDA
De verkenner raadt aan om daaraan twee partijen toe te voegen die op basis van gelijkwaardigheid en met datzelfde wederzijdse vertrouwen tot een solide college kunnen komen. Op basis van de gevoerde gesprekken kunnen hiervoor zowel VVD als ook D66, PvdA en CDA in aanmerking komen, zo constateert Arie Slob. Omdat er uit deze vier partijen maar twee nodig zijn voor een meerderheid moet er gekozen worden. Het ligt voor de hand daarbij rekening te houden met de voorkeuren van ChristenUnie en GroenLinks. Beide partijen geven gezamenlijk aan formatiegesprekken met D66 en CDA te willen gaan voeren.
 
Zij geven voor deze voorkeur de volgende motivatie: “We geloven dat we met deze vier partijen, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA, kunnen komen tot het eensgezinde stadsbestuur dat Zwolle nu nodig heeft. Een stadsbestuur van partijen die geloofwaardig en consequent kiezen voor duurzame oplossingen samen met inwoners en ondernemers, die kiezen voor kansengelijkheid en inclusiviteit, het verbinden van stad en buitengebied en het algemeen belang voorop stellen.”
 
Snel aan de slag
Anja Roelfs: “Het geluid van de kiezer in Zwolle voor een groene, verbindende, sociale en duurzame gemeente wordt goed vertaald in deze coalitie met ChristenUnie, D66 en CDA. Deze partijen sluiten in gezamenlijkheid het beste aan op de grote opgaven die in de gemeente Zwolle leven en voortvarend verandering vergen.”

Arie Slob adviseert dan ook om zo snel als mogelijk de inhoudelijke onderhandelingen met ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA te beginnen en daarbij in te zetten op een compact coalitieakkoord. Bij de start van de inhoudelijke formatie kan dan een selectie plaatsvinden van de thema's waarover in ieder geval afspraken gemaakt moeten worden.
 
Hij geeft het advies geen raadsakkoord te formuleren, omdat daarvoor geen consensus is in de gemeenteraad. Wel raadt hij aan snel aan de slag te gaan met het onderwerp inwonerparticipatie, in vervolg op het initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66. Een aparte commissie uit de raad zou hiermee aan het werk kunnen gaan en ook nadenken over andere onderwerpen die raadsbreed kunnen worden opgepakt.

 

Foto: Cesco Photography