GroenLinks pleit voor individuele aandacht bij het helpen van inwoners met het vinden van passend werk. Werk waar mensen goed in zijn, blij van worden én werk dat bijdraagt aan onze wereld. Want, zoals raadslid Eildert Noorda benadrukt: “Dat maakt dat mensen een zinvol leven ervaren”. GroenLinks ziet betaald werk als belangrijk middel om armoede tegen te gaan. Werk is belangrijk, maar is niet het enige middel om een zinvol bestaan te hebben. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is het doorbreken van isolement, of misschien zelfs vrijwilligerswerk, al een stap die mensen kan helpen met een gelukkiger leven.

GroenLinks ziet een belangrijke rol voor het Sociaal Wijkteam, maar vraagt de wethouder hoe hij de privacy en persoonlijke levenssfeer van inwoners geborgd ziet, zeker als het gaat om medische informatie. Op die manier kan de Zwollenaar, die uit dreigt te vallen, opgevangen worden en hulp worden geboden bij bijvoorbeeld schulden of verslavingsproblematiek. Eildert: “Het gaat erom dat we die inwoners serieus nemen en op een open en empathische manier een helpende hand te reiken”.

Het is voor GroenLinks belangrijk om aandacht te hebben voor een inclusieve arbeidsmarkt. Denk daarbij aan mensen met een neurodivergente uitdaging, statushouders, maar ook herintredende ouders of verzorgers die een tijdje niet aan het werk zijn geweest om te zorgen voor hun kinderen.

Tot slot pleit GroenLinks voor een cultuursensitieve aanpak: een aanpak waarbij je rekening houdt met de culturele achtergrond en waarden van betrokkenen. “Regelmatig komen wij inwoners van Zwolle tegen die in hun land van herkomst hoogopgeleid zijn, maar hier meestal niet op hun niveau aan het werk komen. Soms komt dit door cultuurverschillen of een taalbarrière, maar ook omdat diploma’s hier niet altijd geldig zijn. Helaas is discriminatie - bewust of onbewust - soms ook een factor”, aldus Eildert. GroenLinks vindt het belangrijk dat er aandacht is voor deze groep en vraagt het college om met ervaringsdeskundigen om tafel te gaan om te zoeken waar de kansen liggen om deze barrières te verkleinen.

Met individuele aandacht kunnen we toewerken naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen in Zwolle meedoet. Toegankelijke ondersteuning is niet voor niets een belangrijk speerpunt voor GroenLinks: als je ondersteuning nodig hebt moet die er zijn, met oprechte aandacht.