Door de allesvernietigende branden op het eiland Lesbos in kamp Moria zitten 13000 mensen, waaronder alleenstaande kinderen, in een extreem kwetsbare situatie. Ze kunnen geen kant op en goede bescherming en opvang ontbreekt.

Raadslid Patrick Pelman: "We hebben allemaal de beelden gezien. Kinderen slapen op straat, zonder een dak boven hun hoofd en dat binnen ons eigen welvarende Europa. Zwolle zou zich wat GroenLinks betreft samen moeten inzetten voor deze mensen om hen veiligheid te bieden en een nieuwe kans op een toekomst."

Gemeentes in actie

In maart van dit jaar heeft de Zwolse gemeenteraad via een motie het college gevraagd om het kabinet op te roepen vluchtelingenkinderen uit deze humanitaire ramp te halen en op te vangen. Deze oproep werd ook door 160 andere Nederlandse gemeentes gedaan.

De regering heeft zich inmiddels uitgesproken om in ieder geval 100 vluchtelingen van Lesbos te halen, waarvan minimaal de helft kinderen. Dit aantal van 100 mensen wordt dan weer afgetrokken van het aantal dat uit andere delen van de wereld opgevangen kan worden. Patrick: "Dit soort rekenwerk met mensenlevens is stuitend. Wij vinden dat Nederland veel meer kan doen. En het Zwolse college moet nu nogmaals aandacht vragen voor de hulp die wij en 160 andere gemeentes willen bieden. Laat ons helpen!"

Patrick stelt namens GroenLinks daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met GroenLinks eens dat de situatie sinds maart nog schrijnender is geworden en er zo snel mogelijk een goede humanitaire oplossing moet komen voor al deze vluchtelingen en in het bijzonder de kinderen die nu in deze erbarmelijke omstandigheden leven?
  2. Kan het college aangeven wat het heeft gedaan om de oproep van maart bij het landelijke kabinet te brengen?
  3. Is het college bereid om een deel van de vluchtelingen, die het kabinet naar Nederland laat komen, op te vangen in Zwolle en ons pro-actief als stad hiervoor aan te melden?
  4. Is het college bereid om daarbij ook direct aan te geven bij het kabinet dat we wat Zwolle betreft meer kunnen doen, dan de huidige 100 vluchtelingen die we nu als land gaan opvangen?