Op de campagneposters en filmpjes die de gemeente deelt, zijn met name witte Zwollenaren, zonder beperking of handicap, te zien. GroenLinks staat voor een stad waar iedereen zich welkom voelt en waar iedereen mee kan doen. Zwolle is van ons allemaal, ongeacht wat je gelooft, wie je liefhebt of waar je geboren bent. We willen vooroordelen en discriminatie voorkomen. 

GroenLinks is dan ook van mening dat ook de Zwolse citymarketing een inclusief karakter moet hebben. Neal vraagt daarom aan het college of diversiteit en inclusie ook een onderdeel van de opdracht voor de makers van de campagne was, en of het college hierbij rekening heeft gehouden met het uitvoeringsplan ‘diversiteit en inclusie 2022-2026’.

GroenLinks roept op om op korte termijn inclusieve uitingen toe te voegen aan de campagne en bij toekomstige uitingen meer aandacht te besteden aan een zichtbare afspiegeling van de samenleving. Op naar een Zwolle van ons allemaal: een inclusieve stad, die dat ook uitdraagt in haar citymarketing.