Dat de  gemeente Zwolle  onlangs een vergunning verleend aan twee aanbieders voor deelscooters (2 x 150 scooters, totaal 300 scooters) heeft tot verbazing en schriftelijke vragen geleid bij GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. Dit omdat de gedane evaluatie de nodige knelpunten en/of onwenselijke effecten aan het licht heeft gebracht.

  • Zo bleek bijvoorbeeld dat de huidige deelscooters in slechts 27% van de gevallen de auto vervangt, en maar liefst in 50% van de gevallen de fiets vervangt. Het uitgangspunt bij aanvang van de pilot met go sharing scooters was echter dat de deelscooters de automobiliteit zouden terugdringen.
  • Het stallen van de scooters, op willekeurige plaatsen, leidde tot problemen in de stad. Uit de evaluatie werd duidelijk dat daar een oplossing voor gevonden moest worden.

Anja Roelfs:” Waarom heeft de gemeente, naar aanleiding van de evaluatie, niet besloten om aan minder aanbieders of minder deelscooters per aanbieder te vergunnen? En waar kunnen bewoners terecht met klachten over schots en scheef geparkeerde deelscooters. ”