Op koninginnedag is er in de Zwolse stadsgracht een op zichzelf leuk evenement gehouden, en zogenaamde Duckrace. Helaas is de plek ervoor erg ongelukkig gekozen. Precies bij het startpunt van onze jaarlijkse Kievitsbloemenexcursie, het kerkbrugje. Op deze plek bloeit in het voorjaar, nagenoeg in het centrum van Zwolle, de zeer zeldzame kievitsbloem. Het is daarom niet wenselijk dat dit gebied door grote groepen mensen betreden wordt. Reden voor de fractie van GroenLinks-de Groenen om artikel 45 vragen te stellen aan het college van B&W.

Artikel 45 vragen: Kievitsbloemen

Geacht College,

Op koninginnedag is er voor de eerste maal een ‘duckrace’ gehouden in de stadsgracht. Een leuk evenement en bovendien voor een goed doel. Daar hebben wij alle waardering voor, dat willen we voorop stellen.

De locatie die hiervoor is uitgezocht, de stadsgracht bij het kerkbrugje, vinden we echter uitermate ongelukkig. Op bijgaande foto ziet u op de oever een dichte mensenmassa staan waar vorige week nog enkele kievitsbloemen bloeiden. Heel bijzonder dat deze beschermde bloem nagenoeg in het centrum van Zwolle te vinden is. Deze locatie is dan ook niet voor niets het startpunt van de jaarlijks door GroenLinks/De Groenen georganiseerde kievitsbloemenexcursie, onder leiding van E.J. Weeda. Laatstgenoemde is afgelopen vrijdag notabene benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau, onder meer vanwege zijn verdiensten als "beschermheilige van de Zwolse kievitsbloem". Deze benoeming vinden wij in een misplaatst contrast staan met de feestelijkheden bij het kerkbrugje van afgelopen woensdag.

GroenLinks/De Groenen heeft ook al eerder deze locatie onder de aandacht gebracht middels schriftelijke vragen op 2 mei 2005 met de constatering dat er ‘door het te water laten van kano's bij het Kerkbrugje een aantal planten zijn vertrapt’. De populatie op deze plek lijkt sinds 2005 gedaald, maar was gelukkig nog niet geheel verdwenen.

Meer recent is de commotie rond het vernielen van kievitsbloemen in park de Wezenlanden. Zowel uit de beantwoording van de vragen uit 2005 als uw reactie rond het gebeuren in park de Wezenlanden blijkt dat u de bescherming van de plant hoog in het vaandel heeft staan. U kondigde na de vernieling in park de Wezenlanden maatregelen aan om vernieling van de beschermde flora in de toekomst te voorkomen.

Wij hebben de volgende vragen voor u:

1. Heeft u inmiddels een plan van aanpak om vernieling van de kievitsbloem en andere beschermde flora te voorkomen? Zo ja, hoe ziet dat plan eruit? Zo nee, wat is de reden hiervan en kunt u aangeven of u alsnog met een plan van aanpak komt?

2. Kunt u in een eventueel plan van aanpak ook opnemen dat bij alles wat van buitenaf gebeurt (bijvoorbeeld evenementen, herinrichting, etc) er volgens een vaste procedure vooraf rekening wordt gehouden met (beschermde) flora?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet namens de fractie van GroenLinks/De Groenen,

Rana Berends

Anneke Nusselder