Joey volgde de opleiding Journalistiek bij Windesheim. Hij woont met zijn vriendin in een jaren 30-woning. In september verwachten zij hun eerste kind. Joey werkt als ict’er bij SURF, de coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Ruim een jaar geleden besloot Joey – lid sinds zijn zestiende - zichtbaar actief te worden voor GroenLinks en meldde hij zich voor het raadslidmaatschap. “Ik heb een operationele baan. Zo’n glasvezelnetwerk draaiende houden is mooi werk, maar ik miste het sociale aspect. Ik wil als raadslid graag iets betekenen voor de maatschappij.” Omdat hij ‘tot mijn verrassing’ hoog op de lijst belandde, verwacht Joey op 16 maart te worden verkozen. Boon brengt onder meer ruime ervaring bij lokale en landelijke studentenvakbonden in.

Geboren en getogen Zwollenaar Neal studeerde piano bij ArtEZ. Hij woont samen met zijn vriendin en kat Jozef. Neal verdient zijn brood als pianodocent en als toetsenist en zanger in hiphopbands. Hij heeft grote plannen met zijn Nederlandstalige powerfunkrapband Primaat. Cultuur en kunst en omkijken naar elkaar zijn zaken die hij belangrijk vindt. Ook Neal hoopt in de raad gekozen te worden, maar hij houdt er rekening mee dat dat nu nog niet gebeurt. Neal maakt voor GroenLinks Zwolle podcasts en dat blijft hij sowieso doen.

Joey en Neal delen een passie voor het verbeteren van Zwolle als studentstad. Neal: “Zwolle noemt zich terecht studentenstad. Er studeren hier ruim 50.000 mensen in het hbo en mbo, maar je ziet ze te weinig in het straatbeeld. Ze wonen lang niet allemaal in Zwolle. Ze forenzen.” Joey: “Neem Windesheim, de grootste hbo-instelling: slechts tien procent van de studenten woont in Zwolle. We zijn natuurlijk heel goed bereikbaar met het ov. Dus is het logisch dat veel studenten bij papa en mama blijven wonen.”

Toch vinden Joey en Neal dat Zwolle meer moet doen om studenten, net als in andere studentensteden in den lande, hun studietijd in de stad te laten doorbrengen. Aan het studieaanbod ligt het volgens Neal niet. Dat is groot genoeg. Maar zolang de kamernood niet wordt opgelost, zullen veel studenten ervoor kiezen op- en neer te reizen en hun heil te zoeken in de woonplaats van hun ouders. GroenLinks pleit voor een aanzienlijke uitbreiding van betaalbare en kwalitatief goede woongelegenheid voor studenten.

Joey: “De gemeente heeft nog te weinig invloed op de huurprijzen en de kwaliteit van de kamers. Veel verhuurders proberen te hoge huren te vragen of rekenen hoge servicekosten. Je kunt klagen bij de huurcommissie. Helaas kun je die commissie alleen goed bereiken als je Nederlands spreekt. Dat zou ook in het Engels moeten kunnen.” Joey kijkt ook met lede ogen naar het uit de grond stampen van zogenoemde studenthotels. “Er wordt misbruik van de situatie gemaakt. Het klinkt mooi allemaal, maar feit is dat je 1200 euro betaalt voor een kamertje en dat je geen huurrechten hebt.”

Joey en Neal vinden dat al of niet in Zwolle gaan wonen voor studenten een vrije keuze moet blijven, maar weten uit eigen ervaring hoe prettig en nuttig het is je studietijd in de stad te beleven. Joey: “Je moet dan natuurlijk wel woonruimte bieden dichtbij het centrum. Maar we moeten ook geen complete studentenwijken maken. Het is belangrijk de diversiteit van de buurten te behouden. Je moeten studenten overal in de stad tegenkomen. Studenten moeten onderdeel zijn van de stad en al haar wijken.” Neal, lachend: “Je moet ze overal met een winkelkarretje vol bier zien lopen.”

Joey Boon

Blijft de vraag hoe Zwolle het aantal woonplekken voor studenten in de buurt van het centrum kan vergroten. Joey: “We moeten meer gaan bouwen voor de doelgroepen die er al zijn in de bestaande stad, onder wie studenten. Denk aan meer kleine éénpersoonsappartementen. In Holtenbroek bouwen ze nu bergruimten om tot appartementen. Kijk naar de Pannekoekendijk waar ze een coole woonvorm hebben ontwikkeld in samenwerking met een zorginstelling.”

Neal Nieuwenkamp

Neal: “Ik heb daar vijf jaar met plezier gewoond aan het Talentenplein in die mooie woontorens. Ze hebben de oorspronkelijke ouderenflats slim aangepast.” Joey: “Er zijn veel meer slimme oplossingen te bedenken. Ouderen die samenwonen met jongeren, dat gaat ook goed. Dat zie je in de Menistenflat aan de Menistenstraat. Het geeft weleens wrijvingen maar als je dat samenleven goed kunt vormgeven, dan is dit een hele fijne woonoptie. De ouderen krijgen mantelzorg; de studenten prima huisvesting. Ouderen moeten alleen accepteren dat studenten af en toe een feestje geven.”

Neal ziet veel heil in een aanpassing van de zogenoemde hospitaregeling. “Je kunt het voor mensen die in een te groot huis wonen financieel aantrekkelijker maken om aan studenten kamers te verhuren.” Joey: “Ik heb veel mensen gesproken die alleen of met zijn tweetjes in een rijtjeshuis wonen en dolgraag weg willen maar geen appartement onder de 7 ton kunnen vinden. We moeten de doorstroom meer bevorderen en af van het voornamelijk bouwen van standaardwoningen.” Neal: “Ik verwacht dat alle partijen aan dit soort oplossingen willen meewerken.”

Joey: “We moeten stoppen met het opsplitsen van starterswoningen door huisjesmelkers, maar jammer genoeg kan de gemeente daar weinig tegen uitrichten. We gaan de komende vier jaar veel energie steken in inbreiding, doorstroming en de aanpassing van bestaande woonvormen. Zo krijgen we de woningmarkt van het slot. Ook voor starters. Want als je student af bent, moet je ook een huis kunnen vinden. Maar we moeten realistisch blijven. Het kamertekort onder studenten wegwerken lukt niet op de korte termijn.”

De inspanningen van de gemeente moeten zich niet beperken tot het realiseren van meer woonruimte. Neal: “Je maakt de stad ook aantrekkelijker voor studenten met sportmogelijkheden in buitenruimten, met evenementen en met het voor weinig geld of nog liever gratis aanbieden van wijkwerkplekken. Het is voor hen een goede manier om mensen te ontmoeten en stagecontacten op te doen. We hebben in de coronatijd gezien dat studeren iets heel individualistisch is geworden. Het is niet goed voor jonge mensen om in een isolement te leven.”

Neal is blij met de groei van de zogeheten Bruisweken. Die mogen wat hem betreft vaker worden gehouden dan alleen aan het begin van het studiejaar. “Je zou meer evenementen voor hbo en mbo kunnen organiseren. Het is goed als studenten van die richtingen elkaar treffen. Belangrijk vind ik verder dat studenten mensen uit andere culturen tegenkomen in hun woonwijken. Zwolle zou dat kunnen stimuleren met wijkevenementen.” Joey: “Er moeten ook meer werk- en expositieruimten komen voor jonge autonome kunstenaars in opleiding.”

Neal: “Kunst-, sport- en talenstudenten zou je beter moeten betalen voor het geven van lessen op scholen.” Joey: “Het minimumloon moet omhoog. Studenten moeten nu voor hongerloontjes werken.” Neal: “De gemeente kan hen meer kansen bieden met betaalde stageplekken en goede leerwerkplekken, ook in de wijken.” Joey: “Zo bereik je een betere inbedding in de maatschappij.” Neal: “En je voelt je als student met zo’n aantrekkelijke bijbaan ook nog eens maatschappelijk betrokken.”

“ We willen een linkse, sociale toekomst. Als jongere is het belangrijker dan ooit dat je kiest voor een partij die zich bekommert om de komende dertig jaar. ”

Joey: “En wat we ook missen in Zwolle is een club voor studenten. Het Vliegende Paard vervult een goede rol als huiskamer en organisator van culturele activiteiten. Het biedt studentenverenigingen een plek. Dat zouden meer horecaondernemers kunnen doen.” Neal: “Toch bestaat er veel behoefte aan meer clubavonden. Gelukkig zijn Hedon en café de Kuiperij bezig het gat te vullen met clubnights.” En als we dan toch bezig zijn mogen de actieve studentenverenigingen wat Neal en Joey betreft zich meer gaan richten op zowel hbo’ers als mbo’ers.

Joey ziet ook een rol weggelegd voor onderwijsinstellingen om zich meer te laten zien in de stad. “Het is jammer dat Windesheim zich steeds meer terugtrekt uit de stad. De hbo-onderwijsinstellingen moeten met hun studenten meer meedoen in de stad. Het mbo werkt vaak in de stad samen met het bedrijfsleven, maar de maatschappelijke rol van het hbo is kleiner geworden. Ik ben na mijn studie een paar jaar weggeweest uit Zwolle. Toen ik terugkwam was in mijn beleving Windesheim uit de stad verdwenen. Ik vind: je bent een onderwijsinstelling in deze stad. Laat je dan ook zien in die stad.”

Joey en Neal hopen dat veel studenten op GroenLinks gaan stemmen. Neal: “Alles waar GroenLinks zich mee bezighoudt raakt ook studenten.” Joey: “Wij proberen voor iedereen te bereiken dat we weer binnen de footprint van de planeet gaan leven. Dan heb je het over de toekomst van met name jonge mensen. Wij willen een groene stad waarin je fijn kunt samenleven. We willen een linkse, sociale toekomst. Als jongere is het belangrijker dan ooit dat je kiest voor een partij die zich bekommert om de komende dertig jaar.” Neal: “Ik hoop echt dat iedereen gaat stemmen. We moeten zuinig zijn op onze democratie. Ook die moet duurzaam zijn.”