GroenLinks Zwolle wil een partij zijn waarin iedereen zich thuis en geaccepteerd voelt. Dat is de insteek van de nieuwe werkgroep DIT (Diversiteit, Inclusie & Toegankelijkheid).

Iedereen die voor een groene en sociale wereld gaat, moet zich thuis kunnen voelen bij GroenLinks. We willen als partij onze diversiteit vergroten en inclusie verbeteren, passend bij de ambitie die we voor de stad Zwolle hebben. We werken eraan dat nieuw en ander talent zich thuis voelt, gezien wordt en hun kwaliteit volledig in kan zetten.

 

Werken aan diversiteit, inclusie en toegankelijkheid is niet gemakkelijk. Wat voor de één bijdraagt aan inclusie, kan voor een ander soms ook voelen als uitsluiten. Het gaat er niet om dat wij diversiteit, inclusie en toegankelijkheid ‘perfect’ gaan doen, maar dat iedereen binnen de partij zichzelf kan en durft te zijn. Dat we bewust zijn dat we vooroordelen hebben en hier het gesprek over opzoeken, grenzen aangeven en anderen aanspreken op gedrag; dat we blijven zoeken naar het alternatief en ‘de waarheid’ uitdagen.

 

We gaan er de komende tijd aan werken dat we actief andere perspectieven en meningen opzoeken. Met z’n allen zorgen we voor een open en veilige partij voor iedereen.

 

Wil je meedenken over een stad die divers, inclusief en toegankelijk is? Dan ben je van harte welkom om mee te praten bij de volgende bijeenkomst van de werkgroep op woensdagavond 10 juni. Stuur voor meer informatie en aanmelding een mailtje naar fractiemedewerker en DIT-lid Judith van Dijk: j.vandijk@groenlinkszwolle.nl