Werkt de participatiewet?

De landelijke participatiewet laat een tegenvallende opbrengst zien. Fractievoorzitter Sylvana Rikkert wil weten hoe de situatie in Zwolle is.

De Participatiewet die de bijstand, de Wajong en de Sociale werkvoorziening samenvoegt tot één sociaal vangnet ging gepaard met forse bezuinigingen. Dit heeft er niet aan bijgedragen om mensen meer te laten participeren. Voor veel kwetsbare jongeren en arbeidsgehandicapten komt de nieuwe Participatiewet neer op een enkeltje bijstand. Daarom heeft GroenLinks landelijk tegen de invoering van de Participatiewet gestemd.

Het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) publiceerde onlangs het onderzoek ‘Eindevaluatie van de Participatiewet’. Vorig jaar stelde de Zwolse GroenLinksfractie al vragen over de tussenresultaten. Fractievoorzitter Sylvana Rikkert: “De tussenstand was toen al niet rooskleurig. Helaas zijn de conclusies nu in het eindrapport niet veel beter.”

Rikkert reageert op de nieuwe conclusies van het SCP met een aantal vragen voor het college:

SCP: De doelgroep van de wet sociale werkvoorziening heeft een kleinere kans op werk en hun afhankelijkheid van een uitkering is groter geworden.

Rikkert: Dit wisten we al uit de tussenresultaten. Toen waren de kansen op een baan voor de Wsw-doelgroep drastisch verminderd. Nu blijkt dat de participatiekansen van deze Zwollenaren onder de huidige wetgeving definitief zijn teruggelopen wil ik graag van het college horen wat het gaat doen om de ambities voor de (voormalig) Wsw-doelgroep alsnog waar te maken.

SCP: De ‘klassieke’ uitkeringsgerechtigden hebben onder de participatiewet nauwelijks een grotere kans op betaald werk. Jonggehandicapten met arbeidsvermogen hebben wel meer kans op werk, maar werken vaker in deeltijd en op basis van een tijdelijk contract.

Rikkert: Deze resultaten zijn ronduit slecht. We willen meer mensen aan het werk krijgen, maar wel in fatsoenlijke banen, met een fatsoenlijk contract.

Ik wil weten hoe we de inzet van deze mensen op de werkvloer financieren. Voorheen was er geld voor begeleiding beschikbaar, maar met een loonkostensubsidie voor de medewerker, is dat er niet meer. Daarnaast wil ik graag weten hoe we met financiële prikkels bijdragen aan het creëren van extra werkplekken, waar dus ook voldoende en goede begeleiding is om een duurzame, succesvolle match te maken?

SCP: Een beperkte, vaste groep werkgevers creëert banen voor de doelgroep. Het is moeilijk om een nieuwe groep werkgevers (die voor 2015 nog niet betrokken waren) te bewegen tot het creëren van aanvullende arbeidsplaatsen.

Rikkert: Dit kan zo niet. De insteek is dat mensen niet bij een sociale werkplaats, maar bij bedrijven worden geplaatst. Dan moeten we ook zorgen dat er genoeg bedrijven zijn die dit kunnen regelen. Blijkbaar regelt de markt dit niet zelf. GroenLinks vindt daarom dat het tijd is om te kijken wat we verder kunnen doen om werkgevers hun verantwoordelijkheid te laten nemen en aanvullende plekken te creëren. Ik wil van de wethouder weten hoe we dit kunnen organiseren.

We verwachten dat onze vragen aan het college binnen zes weken worden beantwoord. Wij wachten de antwoorden af, en zullen deze dan via onze website delen.