Net als veel andere sectoren in de stad is de gehele culturele sector in Zwolle hard getroffen door de coronacrisis. GroenLinks-wethouder Monique Schuttenbeld is blij met extra geld voor cultuur in Zwolle.

Festivals, optredens en tentoonstellingen kunnen niet doorgaan, culturele instellingen zijn lange tijd volledig gesloten geweest en veel makers zitten al maanden werkloos thuis. Deze crisis heeft grote gevolgen voor de culturele sector en daarom steunt de gemeente de Zwolse cultuursector met een eerste cofinanciering. GroenLinks-wethouder Cultuur Monique Schuttenbeld is blij met het extra geld vanuit het Rijk voor de Zwolse cultuursector, maar dit is nog niet genoeg.

Extra geld aangevraagd

De wethouder heeft nu een akkoord gesloten voor de benodigde extra cofinanciering vanuit de gemeente voor ca. € 800.000,-. Dit houdt in dat het voorstel is dat de gemeente dit bedrag betaalt, de provincie dit matcht met hetzelfde bedrag, en dat vervolgens het rijk het dubbele, dus 1,6 miljoen, nog eens inlegt. In totaal dus 3 miljoen euro voor cultuur in de stad.

Zware tijden voor instellingen en makers

De culturele sector van Zwolle is van groot belang voor de stad. Zwolle heeft een cultureel aanbod dat het leven van de inwoners verrijkt, kleur geeft en verbindt. Door de crisis hebben de Zwolse culturele instellingen lange tijd geen publiek kunnen ontvangen en ook de komende maanden geldt slechts een beperkte openstelling. Hierdoor missen zij een groot deel van hun eigen inkomsten. Hetzelfde geldt voor de culturele makers, die nu al maanden geen of weinig inkomsten hebben door de crisis, terwijl we hen nu en straks zo hard nodig hebben om te ontspannen en te reflecteren. Om te voorkomen dat deze belangrijke sector door de crisis klappen krijgt die ze niet meer te boven komen, zijn steunmaatregelen hard nodig.

Mogelijk miljoenen voor grote instellingen

De wethouder heeft nu ingezet voor gemeentelijke cofinanciering voor de aanvraag bij het Rijk om de grootste culturele instellingen in Zwolle te ondersteunen. Het Rijk heeft bepaald dat de Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon en het Fraterhuis van nationaal belang zijn en in aanmerking komen voor de steunmaatregel. Het geplande bedrag van ruim drie miljoen euro is bedoeld om de eerste zware maanden van de coronacrisis door te komen en om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Dit bedrag is nog afhankelijk van het exacte bedrag dat het Rijk gaat toekennen, want dat hangt af van hoeveel financiering andere gemeentes aanvragen.

Door de vier grote instellingen te ondersteunen wordt ook indirect geïnvesteerd in de Zwolse makers en een groot aantal zelfstandigen die in de sector werkzaam zijn.

Meer ondersteuning voor cultuur

Monique Schuttenbeld: “Dit is een eerste stap voor de cultuursector. Ik ben blij dat we die stap kunnen maken. De volgende stap is maatregelen te nemen waarmee de culturele sector in de volle breedte de ondersteuning krijgt, die nodig is om ze voor de stad te behouden. De maatregelen voor de overige Zwolse instellingen, cultuurmakers en culturele zelfstandigen leg ik nog in juni voor aan college en raad. Vanaf juli kunnen cultuurmakers hiermee aan de slag.”

Raadslid Patrick Pelman is blij met dit plan: “De nood in de cultuursector is hoog. Dat hoorden we ook terug in de afgelopen cultuurzwerm: het water staat de Zwolse makers en kunstenaars aan de lippen. Ik ben blij dat onze wethouder in Zwolle doet wat nodig is om nu de instellingen te helpen. Ik verwacht dat hiervan een deel ook naar de makers zal terugkomen. Dat zien we nu al vanaf 1 juni bij de Zwolse Theaters waar veel Zwolse en regionale makers zijn geprogrammeerd. Tegelijk is het belangrijk dat de Zwolse cultuurmakers zelf ook beter ondersteund worden. Ik ben benieuwd naar de volgende stap en blij van de wethouder te horen dat bij het vervolg de sector in de breedte meer steun gaat krijgen, want de makers zijn de humuslaag waarop de culturele sector is gebouwd. Zonder makers is een theater, een zaal of een museum ook maar gewoon een stapel stenen.”