Zet vaart achter nieuwe Nooterhof!

De gemeente maakt met zorgvuldigheid plannen voor de Nooterhof. Raadslid Eildert Noorda wil weten wanneer alle Zwollenaren weer kunnen genieten van deze mooie plek.

De fractie van GroenLinks ziet graag binnenkort een visie én voorstel voor de nieuwe invulling van De Nooterhof van het college. De koop van het Earthship door de gemeente van derde partijen heeft namelijk best lang geduurd. Eildert: “We hebben er begrip voor dat dit de nodige tijd en zorgvuldigheid heeft gekost, maar willen nu graag voortvarend door naar een structurele oplossing voor dit prachtige park.”

Vrijwilligers van onder meer de Milieuraad houden het park nu tijdelijk draaiende met ecologisch beheer. “Geweldig, maar we merken dat er behoefte is aan zekerheid, zodat iedereen straks weer optimaal kan genieten van deze groene oase in de stad", aldus Eildert. GroenLinks ziet graag dat er goede structurele afspraken met de Milieuraad worden gemaakt en dat het park een hotspot wordt voor natuur- en milieueducatie. Om duidelijk te krijgen wanneer we de plannen kunnen verwachten stelt Eildert namens GroenLinks Zwolle de volgende schriftelijke vragen aan het college: 

 

1. Deelt het college onze opvatting dat nu voortvarend werk kan worden gemaakt van de nieuwe invulling van de Nooterhof?

2. Wat is het tijdspad dat de gemeente wil hanteren om te komen tot een nieuwe invulling?

3. Wanneer verwacht u de visie van het college op de Nooterhof 2.0 te kunnen delen met de raad?

4. Verwacht het college deze visie (met eventuele budgetvraag) bij de eerstvolgende begrotingsbehandelingen voor te kunnen leggen aan de raad?