Sinds kort zijn er aan de Wijthmenerplas meer dan tien visstekken aangewezen. Waar eerder vissers op enkele plekken aan de plas zaten, zitten zij nu verspreid rond de hele plas. Dat is niet handig, want van oktober tot april is het gebied van de Wijthmenerplas een losloopgebied voor honden. Simone: "Ik hoor van hondenbezitters dat ze zich zorgen maken over het feit dat honden aas, vishaakjes etc. binnen kunnen krijgen. Vooral in het weekend wandelen veel mensen hier met honden, maar ook met kleine kinderen. De visplekken zitten ook op strandjes die worden gebruikt door hondenbezitters en jonge gezinnen. Dat is niet handig."

Daarnaast vraagt Simone zich af of dit grote aantal visstekken geen schadelijke gevolgen heeft voor de vissen en de ecologische waterkwaliteit van de Wijthmenerplas. Simone: "De gemeente heeft een wettelijke verantwoordelijkheid om ecosystemen en soorten zoveel mogelijk te beschermen. Vissen zijn wilde dieren; het is de taak van de gemeente om hen te beschermen tegen verstoringen in hun leefomgeving."

Simone stelt namens GroenLinks hierover vragen aan de gemeente:

- waarom is de uitbreiding gebeurd?

- is er bij de uitbreiding rekening gehouden met andere recreatievormen, zoals wandelen, honden uitlaten en zwemmen?

- houdt de gemeente bij hoeveel mensen er gebruik maken van de visstekken?

- wat zijn de gevolgen van de visserij in de plas op de waterkwaliteit, bijvoorbeeld door het gebruik van aas?

- wat zijn de gevolgen van de visserij op de visstand en het welzijn van de vissen in de plas?

Visserij bij de Wijthmenerplas. Links staan hengels bij het water, rechts staan de tenten van vissers. Net ervoor staat een klimrek.