Zwolle Schuldvrij! Tienpuntenplan van GroenLinks, SP en PvdA

De Zwolse afdelingen van GroenLinks SP en PvdA omarmen het landelijk manifest Schuldvrij dat vijf aanbevelingen doet om schulden met spoed aan te pakken. De drie Zwolse partijen willen echter verder gaan dan het landelijk manifest en stellen een tienpuntenplan op waar ze de komende raadsperiode concreet werk van gaan maken in Zwolle.
 

Mensen met schulden dragen vaak elke dag een enorme last met zich mee, waar ze onder gebukt gaan. Er is veel schaamte, mensen worden somber, ongelukkig, presteren slecht op het werk en hun relatie en hun kinderen lijden er ook onder. De sociale en maatschappelijke kosten van schulden gaan dus over veel meer dan geld alleen.

Sylvana Rikkert, lijsttrekker GroenLinks Zwolle:

"We vinden het belangrijk dat er goed omgegaan wordt met mensen in schulden. Dat begint ermee dat deze mensen proactief opgezocht en benaderd worden en er ook op een normale, gelijkwaardige manier met ze gecommuniceerd wordt. "

De partijen willen van eenzijdige bejegening naar wederzijds vertrouwen en samenwerken om schulden op te lossen. Van organisaties die winst willen maken over de rug van schuldenaren naar betrouwbare organisaties die echt helpen.  Van uitsluiten omdat mensen niet voldoen aan een criterium naar insluiten en zo grotere schulden of faillissementen voorkomen..

Ben Ali (PvdA): "Zo worden mensen die geen inkomen hebben of zzp-er zijn, soms uitgesloten van schuldhulp. Zo worden mensen niet alleen in de schulden gehouden, hun schulden worden zo ook alleen maar groter. De gemeente heeft recent een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd maar wij denken dat er meer nodig is".

Bert Sluijer van de SP vult aan: "Gemeente en rechtbank moeten beschermingsbewind niet overlaten aan commerciële bedrijven die hun verdienmodel baseren op mensen met schulden, maar hier zelf regie en verantwoordelijkheid in nemen".

De Rekenkamercommissie van Zwolle deed in haar rapport van september 2016 al aanbevelingen voor een betere schuldhulp. Ook is de gemeente Zwolle in 2017 zelf aan de slag gegaan met een nieuw beleidsplan voor schuldhulp. De drie Zwolse partijen willen met hun ideeën de aanpak en het voorkomen van schulden verder verbeteren en er blijvende aandacht voor vragen.

Zwolle Schuldvrij 10-puntenplan.

  1. Blijvende aandacht voor schuldenproblematiek in Zwolle door het opstellen van een jaarlijkse schuldenmonitor.
  2. Mensen met schulden benaderen vanuit vertrouwen en als samenwerkingspartner.
  3. Verbetering van het voorkómen van schulden, begeleiding bij schulden en nazorg na schulden.
  4. Een ruimere en gemakkelijke toegang tot schuldhulp met kortere wacht- en doorlooptijden.
  5. Mensen niet uitsluiten van schuldhulp omdat ze niet aan criteria voldoen of ZZP’ers zijn, maar actief zoeken naar uitbreiding van de doelgroep voor schuldhulp.
  6. Bredere budgetvoorlichting op alle scholen in Zwolle.
  7. Intensivering van de samenwerking tussen gemeente en andere partijen zoals postorderbedrijven en energiemaatschappijen om schulden te ontdekken en op te lossen.
  8. De ervaringen van het Zwols Perspectieffonds gebruiken om te zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding van de doelgroep en het bedrag. 
  9. Het verder voorkomen van uithuisplaatsingen en afsluitingen van nutsvoorzieningen.
  10. Uitsluitend samenwerken met betrouwbare organisaties, die schuldenaren echt willen helpen en niet met organisaties die slechts uit zijn op schuldenaren als verdienmodel.