Marloes Visser wijst er op dat al tijdens de eerste stappen om onze inwoners meer te betrekken bij onze democratie, dit idee breed werd gedragen door de raad.

In een tijd waarin polarisering en verdeeldheid in de samenleving actueel is, kan een burgerberaad niet alleen de betrokkenheid van Zwollenaren bij de politiek vergroten, maar biedt het de kans om met elkaar te zoeken naar oplossingen en te luisteren naar elkaar.

‘Mijn dank gaat uit naar de werkgroep inwonerbetrokkenheid. De gezamenlijke motivatie om in Zwolle een burgerberaad neer te zetten dat kan rekenen op brede steun in raad en stad was mooi om mee te maken. Ook de griffie heeft daarbij een grote bijdrage geleverd door hun expertise en het uitzoeken van good practise om het burgerberaad in Zwolle te laten slagen. Als laatste wil ik voormalig raadsleden Simone Boshove van GroenLinks en Sonja Pauw van D66 noemen, omdat zij de aanjagers zijn geweest en al het voorwerk hebben verricht’.

Tot slot constateert zij dat er brede steun is in de raad voor het initiatiefvoorstel waarbij Zwollenaren de betrokkenheid die zij met hun stad hebben, kunnen laten zien.