Jeugdzorg

Zwolse jeugdzorg in kaart

Een kwart van de jeugdzorginstellingen kampt met financiële problemen. Raadslid Simone Boshove wil weten wat de situatie in de regio Zwolle is.

Eerder deze maand verscheen een analyse van de jaarverslagen van 268 jeugdzorgorganisaties in Nederland. Uit het rapport blijkt dat een kwart van de jeugdzorginstellingen het financieel zwaar heeft.

Oorzaken

De analyse van de jaarverslagen wijst verschillende oorzaken van deze tekorten aan. Iedere gemeente hanteert bijvoorbeeld een eigen verantwoordingssysteem, waardoor de administratieve druk bij de jeugdzorgorganisaties toeneemt. Hier gaat al 30% van de totale kosten in de sector aan op. Ook dekken de tarieven die door de gemeenten worden uitgekeerd niet altijd de kosten voor de verleende zorg. Als er met één tarief wordt gewerkt voor zowel eenvoudige als gespecialiseerde zorg, is dit tarief voor de specialistische zorg vaak niet kostendekkend, waardoor met name instellingen die deze zorg verlenen in de knel komen.

Situatie in Zwolle

Simone Boshove volgt de ontwikkelingen in de jeugdzorg op de voet, en maakt zich zorgen over de kritieke situatie waarin een kwart van de Nederlandse jeugdzorginstellingen zich in bevindt. Zij wil van het college van burgemeesters en wethouders weten welke jeugdzorginstellingen in Zwolle financiële problemen hebben, en welke gevolgen voor de zorg dit heeft. Boshove: “Deze zorg is van levensbelang. We moeten goed weten hoe de situatie in Zwolle is.”

Boshove stoort zich aan de hoge regeldruk in de zorg. “Tijd die aan administratie wordt besteed, kan niet meer worden gebruikt voor zorg. GroenLinks vindt dat de administratie zo min mogelijk tijd zou moeten kosten. Ik wil weten of het college die mening deelt en wat de gemeente kan doen om de druk te verlichten.”

De hoeveelheid zorg die een jongere nodig gaat hebben is niet altijd te voorspellen. Daarom wil Boshove weten of het in Zwolle mogelijk is om een indicatie aan te passen. “Jongeren kunnen met complexe problemen kampen, die niet altijd direct in beeld zijn. Als een zorgorganisatie vindt dat een jongere meer zorg nodig heeft dan in eerste instantie was ingeschat, dan moeten we samen zorgen dat die zorg ook betaald kan worden.”