Nieuws

Groene Prijs 2007 voor Ank Pot

In aanwezigheid van veel belangstellende familie, vrienden en natuurlijk GroenLinks-De Groenen is vanmiddag de Groene Prijs 2007 uitgereik aan Ank Pot. Ze wint de prijs voor haar prachtige natuurfoto's die zij onder de aandacht van een breed publiek weet te brengen, ondermeer bij www.weblogzwolle.nl. Dat de prijs haar van harte gegund wordt bleek ook uit de leuke en warme toespraken. Via deze plaats feliciteren wij Ank nogmaals met de prijs en we hopen nog lang van haar foto's te mogen genieten!

Lees verder

Spookfietsen en ander gevaar op fietsroutes

Op uitnodiging van historicus Wim Coster fietste Michiel van Harten enkele malen mee langs de route die Costers dochter dagelijks aflegt van de Veerallee naar het Celeanum. Er zijn nogal wat gevaren op deze en andere drukke fietsroutes. Het leidde tot vragen van Van Harten aan het college, vergezeld van een analyse door Coster. Beide zijn hieronder te lezen.

Lees verder

educatie en sociale veiligheid voor buitenkunst

Het college geeft bij monde van cultuurwethouder Kenkhuis aan ook bezorgd te zijn over de toenemende vernieling en diefstal van kunst in de openbare ruimte. Het college ziet vooral oplossingen in educatie en een betere sociale veiligheid rondom buitenkunst. Contact onderhouden met metaalhandelaren over gestolen brons is gezien het grote aantal bedrijven onbegonnen werk.

Lees verder

vragen over gestolen kunst

Een jaar geleden stelde de fractie ook al vragen over de toenemende kunstvernielingen en -roof in Zwolle. Aanleiding om nu weer vragen te stellen is het vernielen van het bronzen beeld van drie jonge zwemmers van Titus Leeser bij het Aa-bad. Een deel van het beeld is met een slijptol afgezaagd en verdwenen. Reden voor de fractie om in de korte raadsvergadering van 7 januari vragen te stellen over de beveiliging van kunst in de openbare ruimte en het opsporen van gestolen kunst. Hiernaast ziet u een foto van het beeld zoals het eruit zag voor de vernieling.

Lees verder

Pagina's