Nieuws

GroenLinks/De Groenen herhaalt cursus gemeentepolitiek

De afdelingen van GL/DG (GroenLinks en De Groenen) in Zwolle organiseren voor de tweede keer een cursus gemeentepolitiek. In drie avonden worden alle aspecten van de gemeentepolitiek belicht. Hoe gaat het werk in een fractie? Wat is een motie? Hoe stel je raadsvragen op? Wat doet een wethouder eigenlijk? Wat is de verhouding tussen een gemeenteraadsfractie en een afdelingsbestuur? Op al dit soort vragen wordt antwoord gegeven tijdens de cursus. De cursusavonden zijn op maandag 3 november, maandag 10 november, maandag 17 november en er is een bonusavond over de provincie op dinsdag 25 november.

Lees verder

Blij met kunst en cultuur op de Bagijneweide

De fractie van GroenLinks-de Groenen is blij dat er weer schot lijkt te zitten in de ontwikkeling van de Bagijneweide, een prominente inbreidingslocatie. Wij juichen het toe dat er wordt voorzien in een programma vanuit kunst en cultuur. Bovendien zijn wij blij met de expliciete aandacht voor duurzaam bouwen. Wel hebben wij de gemeenteraad erop gewezen dat die als vertegenwoordigend orgaan namens alle Zwollenaren de inbreidingsopgave scherp in de gaten moet houden.

Lees verder

Transvet-vrije frituur

GroenLinks/DeGroenen roept de horeca in Zwolle op om geen transvetten te gebruiken. Transvetten zijn super ongezond voor mensen: de kans op het krijgen van hartinfarcten vergroot er enorm door. Helaas zijn er nog steeds te veel horeca-bedrijven die ongezonde frituurolie gebruiken, dat wil zeggen frituurolie met transvetten. Ook in Zwolle.

Lees verder

Witte fietsenplan: uit de auto- op de fiets

GroenLinks/De Groenen pleit voor een gerichte inzet van ‘witte fietsen’ in Zwolle. Dit draagt bij aan meer schone lucht in de stad. Het helpt mee om het dichtslibben van wegen en parkeerdruk door het vele dagelijkse verkeer van buiten Zwolle te verminderen, en is goedkoper dan nieuw asfalt. En het versterkt het imago van fietsstad, dat Zwolle graag uitdraagt.

Lees verder

Stadsdichter over schapen in de stad

Zwaailichten, flitslampen, geronk en getoeter
en dan weidt daar een kudde: trouw de hoeder.

Zo begint het gedicht Schapen in de stad van stadsdichter Lenze L. Bouwers naar aanleiding van het artikel in De Stentor van 15 augustus waarin een schaapskudde (of zelfs meerdere kuddes) voor de Stad Zwolle als mogelijkheid onder ogen werd gezien.
Lees het hele gedicht op www.stadsdichterzwolle.nl of op deze site.

Lees verder

Pak leegstand aan

De gemeente Zwolle heeft momenteel geen proactief beleid rond leegstand van particuliere zakelijke gebouwen, en houdt de leegstand van deze panden ook niet bij.
Zwolle moet beleid maken om leegstaande particuliere zakelijke panden een optimale herbestemming te geven, en langdurige leegstand te voorkomen. Zwolle kan hergebruik stimuleren ten behoeve van (creatieve) bedrijvigheid, accommodaties, volkshuisvesting en dergelijke. Daarmee kan de ruimte in de stad efficienter benut worden. Dit draagt bij het aan de leefbaarheid in de stad en aan aan het sparen van het buitengebied.

Lees verder