Mijn drive ligt in het teruggeven aan onze maatschappij en het verbinden van onze samenleving met name de nieuwkomers van Zwolle. Dat zij betrokken raken en zich thuis voelen omdat Zwolle een stad is die staat voor diversiteit en inclusie. Diversiteit en inclusie zijn de bron van innovatie. Het genereert creativiteit die onze samenleving verrijkt.