“ "Men zegt altijd dat de tijd dingen verandert, maar in werkelijkheid moet je de dingen zelf veranderen." Andy Warhol ”

Als ZZP'er werk ik vanuit mijn kantoorruimte in het Dominicanenklooster. Op deze plek komt voor mij alles samen: kunst - religie - onderwijs.

In het dagelijks leven houd ik mij met name bezig om de kunst, de kunstenaar zichtbaar te houden voor het onderwijs. Dit doe ik onder andere door hiervoor programma’s te ontwikkelen wat het onderwijs in kan zetten om de kunst voor leerlingen toegankelijk te maken. In 1988 ben ik afgestudeerd in drama en dans. In de economische crisis heb ik dat niet in de praktijk uit kunnen voeren en heb ik mij ingezet als cultureel werker in achterstandsbuurten. Maar de kunst bleef trekken en besloot om mij daar weer volledig op te richten. Sinds 2006 werk ik weer met heel veel passie en plezier.

In 2016 heb ik mijn master opleiding afgesloten en sindsdien ben ik Master of Education in Arts. Toen was het voor mij de hoogste tijd om mij zelf politiek actief in te zetten.

Vanzelfsprekend zit dan ook mijn expertise op het gebied van cultuur gecombineerd met welzijn en onderwijs. Het begrip participatie is een begrip waarvan men ervanuit gaat dat participatie een vaardigheid is waarover ieder beschikt.  
Door een bijdrage te leveren aan het organiseren van GroenLinks-activiteiten kunnen ook mensen deelnemen die niet via de ratio mee kunnen participeren en mee praten.

Daarnaast zet ik mij in voor de ZZP'er in het culturele veld Zwolle. Dit doe ik door actief bij te dragen aan de Cultuurzwerm en de cultuuraanbieders erop te wijzen om in de Cultuurzwerm mee te praten over het culturele veld in Zwolle.