In de zomer 2004 verhuisde Remko met zijn dochter van Enschede naar de Zwolse Zeeheldenbuurt. Bijna 20 jaar later woont zijn dochter in Utrecht en Remko met zijn twee zoons en vrouw in Zwolle-Zuid. Als ambtenaar was hij verbonden aan de stad, daarna via de gemeenteraad. Nu is die verbondenheid er, naast GroenLinks, via het bestuur van Inloophuis De Bres en het GGZ Beraad Overijssel. Remko werkt als zelfstandig adviseur bij gemeenten.

"Met elkaar werken aan een (sociaal) duurzaam en inclusief Zwolle, daar doe ik vanuit het bestuur graag aan mee! Bijna 10 jaar deed ik dat als burger- en gemeenteraadslid. In mijn rol als penningmeester wil ik het mogelijk maken dat onze leden actief kunnen bijdragen aan onze doelen. Via discussieavonden, acties, initiatieven kleurt Zwolle steeds roder en groener."

“ Gemeentebeleid maak je niet van achter je bureau, maar in de stad, samen met inwoners en professionals. ”