Als planoloog heeft hij bij de Planologische Diensten van de provincies Zuid-Holland en Utrecht gewerkt en daarna bij de gemeente Hengelo. Hij heeft bijdragen geleverd aan plannen over infrastructuur (wegen, spoorverbindingen, fietspaden, kanalen, vliegvelden) en kaarten gemaakt met milieuzones (bv. gas-, hoogspannings- en olieleidingen, munitiedepots, LPG-stations).

Rints was enkele jaren penningmeester van GroenLinks Zwolle. Momenteel is hij betrokken bij de landelijke milieuwerkgroep onder de bezielende leiding van Titia van Leeuwen. Rints is aanspreekpunt "mobiliteit" bij de werkgroep Milieuzorg van de Stichting Milieuraad Zwolle. Om zijn hoofd fris te houden en in goede conditie te blijven graaft hij greppels bij wijkboerderij De Schellerhoeve.

Met de werkgroep Fysieke Omgeving kijkt Rints hoe we onze (stads-)omgeving kunnen verbeteren met aandacht voor mens en milieu. Wil je meedenken, dan kun je hem mailen: rinswart@hotmail.com.

“ "Het maken van verbindingen is inspirerend, maar het graven van greppels is nog steeds heel leuk en noodzakelijk." ”