Waar je ook vandaan komt, laat Zwolle een thuis zijn voor iedereen. Dat is mijn wens.

Dat zoveel mogelijk mensen voldoening ervaren over hun plek in de samenleving. Alles naar vermogen en naar behoefte. 

De mensen maken een plek tot een thuis, een stad, een partij, een school, bedrijf enzovoorts. Daarom zet ik mij graag in op het persoonlijke niveau door het creëren van  situaties waar mensen uit verschillende gemeenschappen met elkaar aan tafel zitten. Zo kan dit ook  leiden tot ontmoeting tussen politiek en inwoners, en weten dat men zich gehoord en gezien voelt.

In mijn ideale GroenLinks Zwolle horen en zien we elkaar als medemens. Durven wij te reflecteren op ons handelen, en willen wij goed doen voor de natuur (waar mensen onderdeel van zijn) en de samenleving. In mijn straat en stad, maar ook daarbuiten. 

Naast een onverbeterlijke dromer ben ik een dankbare moeder van twee kinderen die ik mag zien groeien op hun pad door het leven.